Aktivita vytvoření složky

Důležité

Tato verze orchestratoru dosáhla konce podpory. Doporučujeme upgradovat na Orchestrator 2019.

Aktivita Vytvořit složku vytvoří novou složku v místním systému souborů nebo v síťovém umístění zadaném pomocí cesty UNC. Pomocí aktivity Vytvořit složku můžete dynamicky vytvářet složky s názvy, které představují kontext, ve kterém byly vytvořeny. Například 25. srpna můžete vytvořit "C:\backupfolderAug25".

Konfigurace aktivity vytvoření složky

Před konfigurací aktivity Vytvořit složku musíte znát název vytvářené složky.

Ke konfiguraci aktivity Vytvoření složky použijte následující informace.

Publikovaná data

Následující tabulka obsahuje seznam publikovaných datových položek.

Položka Popis
Cesta ke složce Cesta ke složce, která byla vytvořena.