Monitorování internetové aplikace

Důležité

Tato verze orchestratoru dosáhla konce podpory. Doporučujeme upgradovat na Orchestrator 2019.

Aktivita Monitorování internetových aplikací vyvolá sadu Runbook, když internetový aplikační server přestane být dostupný nebo dostupný. Můžete monitorovat web, Email (POP3 nebo SMTP), SERVER FTP nebo SERVER DNS. Můžete také nakonfigurovat externí servery FTP nebo webové servery tak, aby byly dostupné přes internet, a pak automaticky restartovat server, pokud zjistí, že je nedostupný.

Konfigurace monitorování aktivity internetových aplikací

Pomocí následujících informací nakonfigurujte aktivitu Monitorování internetové aplikace.

Poznámka

Pro tuto aktivitu nelze nastavit jednotlivé přihlašovací údaje zabezpečení. Spustí se pod účtem služby nakonfigurovaným pro službu Runbook Service na runbook serveru, na kterém je spuštěná instance aktivity. Tento účet musí mít oprávnění pro přístup k prostředkům a provádění akcí požadovaných touto aktivitou.

Karta Obecné

Nastavení Pokyny ke konfiguraci
Název Zadejte popisný název aktivity.
Popis Zadejte podrobný popis akcí aktivity.
Typ Vyberte Typ odpovídající serveru, který chcete monitorovat. Mezi tyto možnosti patří:

– Web (HTTP)
– E-mail (SMTP)
- E-mail (POP3)
-FTP
-DNS

Pokyny ke konfiguraci pro každou kartu PodrobnostiTyp jsou uvedeny v následujících tabulkách.

Karta Podrobnosti webu (HTTP)

Nastavení Pokyny ke konfiguraci
Adresa URL Zadejte adresu URL, která se použije ke kontaktování webového serveru.
Port Vyberte port, který se má použít pro připojení k webovému serveru. Výchozí port je 80.
Časový limit Zadejte počet sekund čekání na odpověď z webového serveru. Pokud časový limit vyprší bez odpovědi, bude server považován za nedostupný.
Frekvence testů Zadejte dobu čekání mezi jednotlivými testy připojení k serveru.
Zkontrolujte, jestli stránka obsahuje tento řetězec. Vyberte a zadejte řetězec, který chcete vyhledat při načtení stránky z webového serveru. Pokud je vybrána tato možnost, server se považuje za dostupný pouze v případě, že se řetězec nachází na stránce určené adresou URL.
Při hledání se rozlišují malá a velká písmena. Tuto možnost vyberte, pokud chcete, aby byla v řetězci hledané a malá písmena citlivá.

karta Podrobnosti Email (SMTP)

Nastavení Pokyny ke konfiguraci
Počítače Zadejte název počítače, ve kterém se nachází server SMTP. Počítač můžete také vyhledat pomocí tlačítka se třemi tečky (...).
Port Vyberte port, který se má použít pro připojení k serveru SMTP. Výchozí port je 25.
Časový limit Zadejte počet sekund čekání na odpověď ze serveru. Pokud časový limit vyprší bez odpovědi, bude server považován za nedostupný.
Frekvence testů Zadejte dobu čekání mezi jednotlivými testy připojení k serveru.
Odeslat testovací e-mail Tuto možnost vyberte, pokud chcete odeslat testovací e-mail pomocí serveru SMTP. Pokud vyberete tuto možnost, server se považuje za dostupný jenom v případě, že je možné na server odeslat e-mail.
Do Zadejte adresu, na kterou chcete e-mail poslat.
From Zadejte adresu, ze které se e-mail posílá.

karta Podrobnosti Email (POP3)

Nastavení Pokyny ke konfiguraci
Počítače Zadejte název počítače, ve kterém se nachází server POP3. Počítač můžete také vyhledat pomocí tlačítka se třemi tečky (...).
Port Vyberte port, který se má použít pro připojení k serveru POP3. Výchozí port je 110.
Časový limit Zadejte počet sekund čekání na odpověď ze serveru. Pokud časový limit vyprší bez odpovědi, bude server považován za nedostupný.
Frekvence testů Zadejte dobu čekání mezi jednotlivými testy připojení k serveru.
Test connection Vyberte, jestli chcete použít uživatelské jméno a heslo k testování připojení k serveru POP3. Pokud vyberete tuto možnost, server se považuje za dostupný jenom v případě, že se přihlašovací údaje úspěšně použijí k přihlášení k serveru.
Uživatelské jméno Zadejte uživatelské jméno pro přihlášení k serveru POP3.
Heslo Zadejte heslo přidružené k uživatelskému jménu , které jste zadali.

Karta Podrobnosti FTP

Nastavení Pokyny ke konfiguraci
Počítače Zadejte název počítače, ve kterém se nachází server FTP. Počítač můžete také vyhledat pomocí tlačítka se třemi tečky (...).
Port Vyberte port, který se má použít pro připojení k serveru FTP. Výchozí port je 21.
Časový limit Zadejte počet sekund čekání na odpověď ze serveru. Pokud časový limit vyprší bez odpovědi, bude server považován za nedostupný.
Frekvence testování Zadejte dobu čekání mezi jednotlivými testy připojení k serveru.
Test connection Tuto možnost vyberte, pokud chcete použít uživatelské jméno a heslo k testování připojení k serveru FTP. Pokud vyberete tuto možnost, považuje se server za dostupný pouze v případě, že se přihlašovací údaje úspěšně použijí k přihlášení k serveru.
Uživatelské jméno Zadejte uživatelské jméno, které se má použít pro přihlášení k serveru FTP.
Heslo Zadejte heslo přidružené k uživatelskému jménu , které jste zadali.

Karta Podrobnosti o DNS

Nastavení Pokyny ke konfiguraci
Počítače Zadejte název počítače, ve kterém se nachází server DNS. Počítač můžete také vyhledat pomocí tlačítka se třemi tečky (...). Toto pole se nevyžaduje k otestování dostupnosti serveru DNS.
Port Vyberte, pokud chcete pro připojení k serveru DNS použít výchozí port 53.
Port Vyberte, pokud chcete zadat port, který se má použít pro připojení k serveru DNS.
Test IP adresy tabulky DNS Vyberte, pokud chcete zadat název počítače a IP adresu, která má být přidružená k této IP adrese. Pokud je tato možnost vybrána, považuje se server za dostupný pouze v případě, že je IP adresa přiřazena počítači, který zadáte.
Frekvence testování Zadejte dobu čekání mezi jednotlivými testy připojení k serveru.

Karta Upřesnit

Nastavení Pokyny ke konfiguraci
Aktivace v případě úspěšného testu Vyberte, pokud chcete vyvolat aktivitu Monitorovat internetovou aplikaci, když bude server, který kontrolujete, dostupný.
Aktivace v případě selhání testu Vyberte, pokud chcete vyvolat aktivitu Monitorovat internetovou aplikaci, když server, který kontrolujete, přestane být dostupný.

Publikovaná data

Následující tabulka obsahuje seznam publikovaných datových položek.

Položka Popis
Počítač Název počítače, ve kterém se nachází internetová aplikace.
Port Port používaný ke komunikaci s internetovou aplikací.
Protokol Protokol internetové aplikace. Například HTTP nebo FTP.
Pozdrav serveru Zpráva s pozdravem přijatá z internetové aplikace
Webová stránka Html webové stránky, která byla načtena v režimu web (HTTP).