Porty a protokoly standardních aktivit

Důležité

Tato verze orchestratoru dosáhla konce podpory. Doporučujeme upgradovat na Orchestrator 2019.

Standardní aktivity orchestratoru můžou komunikovat mezi runbookovými servery, na kterých je sada Runbook nasazená, a libovolnými prostředky. Pokud máte ve svém prostředí brány firewall a používáte standardní aktivitu, musíte povolit porty mezi servery sady Runbook a prostředkem, jak je uvedeno v následující tabulce.

Standardní aktivita Port na runbook serveru Port na serveru prostředků Poznámky
Dotaz na databázi Jakýkoli port, který vyžaduje cílová databáze.
Zápis do databáze Jakýkoli port, který vyžaduje cílová databáze.
Vyvolání webových služeb HTTP nebo HTTPS HTTP nebo HTTPS
Mapování síťové cesty Aktivita používá sdílení souborů systému Microsoft Windows.
Nastavení proměnné protokolu SNMP SNMP SNMP
Získání proměnné protokolu SNMP SNMP SNMP
Monitorování depeše protokolu SNMP SNMP SNMP
Odeslání depeše protokolu SNMP SNMP SNMP
Spuštění programu Aktivita používá sdílení souborů a vstupně-výstupní kanály systému Microsoft Windows.
Odeslání e-mailu SMTP SMTP
Monitorování internetové aplikace HTTP/SMTP/POP3/FTP/DNS HTTP/SMTP/POP3/FTP/DNS
Získání stavu internetové aplikace HTTP/SMTP/POP3/FTP/DNS/Vlastní HTTP/SMTP/POP3/FTP/DNS/Vlastní Vlastní může být cokoli.
Odeslání zprávy Syslog syslog syslog

Další zdroje pro tento produkt