Zobrazení a řídicí panely v sadě Management Pack pro Azure SQL Database

Sada Management Pack pro Azure SQL Database zavádí společnou strukturu složek popsanou v tématu Zobrazení a řídicí panely v sadě Management Pack pro SQL Server.

Následující obrázek znázorňuje příklad zobrazení, která jsou k dispozici v sadě Management Pack pro Azure SQL Database.

Snímek obrazovky zobrazující zobrazení Azure SQL databáze

Některá z těchto zobrazení se můžou skládat z velmi dlouhého seznamu objektů a metrik. Pokud chcete najít konkrétní objekty, můžete použít tlačítka Obor, Hledat a Najít na panelu nástrojů Nástroje Operations Manager. Další informace najdete v tématu Vyhledání dat a objektů v konzolách nástroje Operations Manager.