Správa dlaždic

Dlaždice se dají přesunout přetažením.

Řídicí panely datacentra umožňují následující metody přesouvání dlaždic:

  • Přesouvání skupin v zobrazení datacentra
  • Přesun agregovaných dlaždic v rámci rozbalené skupiny v zobrazení datacentra
  • Přesouvání dlaždic v zobrazení instance

Pokud chcete otevřít zobrazení výkonu a Průzkumníka stavů, je nutné dvakrát kliknout na odpovídající dlaždici (dlaždici výkonu a dlaždici monitorování).

Uživatel může pomocí nabídky Hromadné přidání dlaždic rychle přidat monitory a dlaždice výkonu do zobrazení instance (všechna pravidla objektu a monitory se zobrazí v seznamu Zvolte dlaždice, které se mají přidat do zobrazení ).

Přidání více dlaždic

Zaškrtávací políčka u již přidaných dlaždic jsou vypnutá (dlaždice monitorování, které jsou přidané jako součást dlaždice výkonu 2x1, se považují za již přidané).

Dlaždice výkonu 2x1

Všimněte si, že zaškrtávací políčka jsou zapnutá u dlaždic, které nebyly přidány do zobrazení instance.

Zakázaná zaškrtávací políčka

Výkon a monitor mají různé ikony.

Ikony výkonu a monitorování

Stejné dlaždice výkonu a monitorování lze přidat mnohokrát prostřednictvím nabídky Hromadné přidání dlaždic . Parametry data a času se přidají do ZOBRAZOVANÉHO NÁZVU při každém dalším přidání opakovaných dlaždic performance\monitor.

Dlaždice s opakovaným výkonem a monitorem