Monitorování cloudových prostředků infrastruktury pomocí nástroje System Center Advisor

Důležité

Tato verze Operations Manageru dosáhla konce podpory. Doporučujeme upgradovat na Operations Manager 2022.

System Center Advisor je online služba analyzující instalace serverového softwaru společnosti Microsoft určená pro součásti prostředků infrastruktury. S nejnovější verzí Advisoru teď můžete zobrazit upozornění Advisoru v konzole Operations Console nástroje Operations Manager.

Advisor shromažďuje data z vašich instalací, analyzuje je a generuje výstrahy, které identifikují potenciální problémy (například chybějící opravy zabezpečení) nebo odchylky od identifikovaných osvědčených postupů týkajících se konfigurace a použití. Služba Advisor navíc poskytuje aktuální i historická zobrazení konfigurace serverů v příslušném prostředí. V neposlední řadě pak doporučení služby Advisor napomáhají při proaktivní prevenci potíží s konfigurací a při omezování výpadků, zlepšování výkonu a rychlejším řešení potíží. Další informace o nástroji Application Advisor najdete v tématu Určení priorit výstrah pomocí nástroje Application Advisor.