Možné problémy s nasazením v případě rozděleného oboru názvů

Důležité

Tato verze Service Manager dosáhla konce podpory. Doporučujeme upgradovat na Service Manager 2022.

V nástroji System Center – Service Manager může instalace selhat, když nasadíte další server pro správu Service Manager nebo další Self-Service Portal v prostředí, kde existuje oddělený obor názvů. K tomuto problému může dojít, pokud instalační program nemůže přeložit hlavní název počítače, který je hostitelem serveru pro správu Service Manager. Další informace najdete v článku o odděleném oboru názvů na webu Microsoft TechNet.

Před instalací dalšího serveru pro správu Service Manager nebo dalšího portálu Self-Service v prostředí, kde existuje oddělený obor názvů, doporučujeme provést následující postupy. První postup ukazuje, jak určit hlavní název serveru pro správu Service Manager. Druhý postup vás provede úpravou souboru hosts v počítači, který je hostitelem dalšího serveru pro správu Service Manager nebo dalšího portálu Self-Service.

Určení hlavního názvu serveru pro správu Service Manager

 1. Spusťte konzolu Service Manager.

 2. V konzole Service Manager vyberte Položky konfigurace.

 3. V podokně Položky konfigurace rozbalte položku Položky konfigurace, rozbalte položku Počítače a vyberte Všechny počítače s Windows.

 4. V podokně Všechny počítače se systémem Windows vyberte počítač, který je hostitelem serveru pro správu Service Manager.

 5. V podokně Úlohy pod názvem počítače vyberte Upravit.

 6. V okně Počítač – název počítače si všimněte, že v horní části formuláře je karta Rozšíření . Karta Rozšíření se zobrazí jenom při zobrazení serveru pro správu Service Manager.

 7. Na kartě Obecné ve formuláři se v oblasti Identita počítače v poli Hlavní název zobrazí hlavní název, který použijete v následujícím postupu.

 8. Výběrem možnosti Zavřít zavřete formulář.

 9. Na příkazovém řádku odešlete příkaz ping na server pro správu Service Manager. Pro následující postup musíte mít IP adresu serveru pro správu Service Manager.

Úprava souboru hostitelů

 1. V počítači, který je hostitelem dalšího serveru pro správu Service Manager nebo dalšího portálu Self-Service, spusťte Průzkumníka Windows a vyhledejte složku %Systemroot%\System32\Drivers\Etc.

 2. Otevřete soubor hostitelů v Poznámkovém bloku zadáním hostitelů poznámkového bloku a stisknutím klávesy ENTER.

 3. Na konec souboru hosts přidejte položku začínající IP adresou serveru pro správu Service Manager následovanou jeho hlavním názvem.

 4. Uložte a zavřete soubor hostitelů.

 5. Teď můžete spustit postup nastavení pro další server pro správu Service Manager nebo další Self-Service Portal.

Další kroky

Přečtěte si informace o nasazení nového samoobslužného portálu a řešení potíží s instalací.