Import dat z nástroje Configuration Manager na portál Service Manager

Důležité

Tato verze Service Manager dosáhla konce podpory. Doporučujeme upgradovat na Service Manager 2022.

Tento článek popisuje postup vytvoření, konfigurace, zakázání a povolení konektoru nástroje Configuration Manager a postup přizpůsobení rozšířeného souboru SMS_def.mof nástroje Configuration Manager pro shromažďování informací o hardwaru. Tento konektor můžete použít k importu dat z nástroje Configuration Manager na portál Service Manager.

Konektor pro nástroj Configuration Manager rozpozná spřažení uživatelských zařízení a mobilní zařízení a provede jejich synchronizaci do databáze portálu Service Manager.

Do databáze portálu Service Manager můžete importovat data z databáze lokalit nástroje Configuration Manager. Tím dojde k automatickému vytvoření a naplnění položek konfigurace u hardwaru a softwaru, který chcete spravovat na portálu Service Manager. Jakmile importujete data z nástroje Configuration Manager, můžete připojit příslušné položky konfigurace k souvisejícím incidentům, přičemž informace v položkách konfigurace budou k dispozici analytikům pracujícím na daném incidentu.

Pomocí konektoru nástroje Configuration Manager můžete importovat standardní hodnoty konfigurace z nástroje Configuration Manager a pak použít tyto standardní hodnoty konfigurace k automatickému generování incidentů u nekompatibilních položek konfigurace.

Informace o implementaci změn a konfigurace v rámci rozhraní MOF (Microsoft Operations Framework) najdete v tématu Pozice SMF změn a konfigurace v rámci životního cyklu it služby MOF.

Dokončení procesu registrace datového skladu

Před vytvořením konektoru Configuration Manager musíte zajistit dokončení procesu registrace Data Warehouse.

Další data v nástroji Configuration Manager

Součástí dalších dat v nástroji Configuration Manager jsou spřažení zařízení a uživatele (UDA), data mobilních zařízení a data žádosti o software. Na základě dat UDA z nástroje Configuration Manager lze přesně určit, kdo je primárním uživatelem určitého počítače či zařízení. Data UDA shromážděná konektorem nástroje Service Manager Configuration Manager se používají k naplnění informací UsesComputer a PrimaryUser v databázi portálu Service Manager.

Konektor nástroje Service Manager Configuration Manager bude shromažďovat data mobilních zařízení telefonů se systémem Windows Phone, Windows Mobile a zařízení Nokia. Data z jiných mobilních zařízení, jako jsou iPhone, BlackBerry a telefony se systémem Android, budou shromažďována, když používáte konektor Configuration Manager Exchange Server. Data mobilních zařízení se budou do databáze portálu Service Manager importovat jako položky konfigurace a lze je přidružit k pracovním položkám, správě incidentů a správě změn.

Data žádostí o software se použijí na podporu samoobslužné integrace žádostí o software pomocí nástroje Configuration Manager. Data administrativní kategorie z nástroje Configuration Manager se použijí k výběru šablon žádostí o služby, které se použijí při vytváření žádosti na samoobslužném portálu.

Plán

Konektor nástroje Configuration Manager můžete konfigurovat tak, aby aktualizoval databázi portálu Service Manager podle opakujícího se plánu. Zakázáním konektoru můžete navíc dočasně pozastavit import dat z nástroje Configuration Manager. Konektor můžete například zakázat při provádění údržby databáze webu Configuration Manager, protože víte, že během procesu údržby dojde k dočasnému vytvoření nepřesných dat. Až to bude vhodné, můžete konektor opětovně povolit a obnovit import dat.

Rozšířený inventář hardwaru s využitím nástroje Configuration Manager

V nástroji Configuration Manager můžete rozšířit inventář hardwaru shromážděním inventáře dalších tříd rozhraní WMI (Windows Management Instrumentation), dalších atributů tříd rozhraní WMI, klíčů registru a dalších přizpůsobení podle požadavků vaší organizace. Další informace o rozšíření inventáře hardwaru v Configuration Manager najdete v tématu Postup rozšíření inventáře hardwaru.

Pokud jste rozšířili inventář hardwaru v Configuration Manager, musíte v Service Manager vytvořit novou sadu Management Pack pro Configuration Manager Connector, která bude shromažďovat rozšířený inventář hardwaru. Tato nová sada Management Pack může obsahovat pouze informace požadované ke shromáždění rozšířeného inventáře hardwaru z nástroje Configuration Manager. Případně může sestávat ze všech informací z původní sady Management Pack konektoru nástroje Configuration Manager rozšířených o nový rozšířený inventář hardwaru. Informace o vytvoření nové sady Management Pack konektoru najdete v tématu Konfigurace konektoru Configuration Manager pro rozšířený soubor SMS_def.mof.

Import položek konfigurace softwaru

Položky konfigurace softwaru můžete importovat pomocí konektoru Configuration Manager importem následujících tříd generování sestav funkce Asset Intelligence do Configuration Manager. Tyto třídy by měly být v nástroji Configuration Manager povolené předtím, než nakonfigurujete konektor nástroje Configuration Manager na portálu Service Manager. Další informace o povolení funkce Asset Intelligence v Configuration Manager najdete v tématu Povolení funkce Asset Intelligence.

 • SMS_InstalledSoftware

 • SMS_SystemConsoleUsage

 • SMS_SystemConsoleUser

 • SoftwareLicensingService

 • SoftwareLicensingProduct

Pokud se software pro konkrétní počítač nezobrazuje v zobrazení Veškerý software v pracovním prostoru Položky konfigurace, měli byste zkontrolovat protokol událostí nástroje Operations Manager na Service Manager primárním serveru pro správu. Je vhodné vyhledat události se zdrojem OpsMgr Connector a Lfx Service, pomocí nichž určíte, zda došlo k chybám.

Vytvoření konektoru nástroje Configuration Manager

Pomocí následujících postupů můžete vytvořit konektor pro import dat z Configuration Manager do nástroje System Center – Service Manager a potvrdit stav konektoru.

Důležité

Než budete moct vytvořit konektor Configuration Manager, musíte ověřit, že je ve vašem prostředí nainstalovaný Configuration Manager, a musíte zapnout Řízení uživatelských účtů windows. Další informace o nástroji Řízení uživatelských účtů najdete v tématu Řízení uživatelských účtů.

Vytvoření konektoru nástroje Configuration Manager

 1. V konzole Service Manager vyberte Správa.
 2. V podokně Správa rozbalte Správa a vyberte Konektory.
 3. V podokně Úlohy v části Konektory vyberte Vytvořit konektor a vyberte Configuration Manager Konektor. Spustí se průvodce konektorem nástroje Configuration Manager.
 4. Na stránce Než začnete vyberte Další.
 5. Na stránce Obecné proveďte následující akce:
  1. Do pole Název zadejte název nového konektoru. Zadejte například Configuration Manager Connector do Seattlu.
  2. Do pole Popis zadejte popis nového konektoru. Zadejte například konektor A Configuration Manager pro lokalitu Seattle.
  3. Ujistěte se, že je zaškrtnuté políčko Povoleno , a vyberte Další.
 1. Na stránce Vybrat sadu Management Pack v seznamu Management Pack vyberte konfigurace konektoru System Center Configuration Manager nebo konfigurace konektoru System Center Configuration Manager 2012 a vyberte Další.
 1. Na stránce Vybrat sadu Management Pack v seznamu Management Pack vyberte System Center Configuration Manager Konfigurace konektoru a vyberte Další.
 1. Na stránce Připojit k databázi nástroje System Center Configuration Manager postupujte následovně:

  1. Do pole Název databázového serveru zadejte název serveru, který je hostitelem databáze Configuration Manager lokality, a databázi s názvem instance, pokud je k dispozici. Například v hypotetické bance Woodgrove Bank můžete zadat woodgrove\instance1, pokud je databáze Configuration Manager na pojmenované instanci Microsoft SQL Server, nebo zadat woodgrove, pokud je databáze ve výchozí instanci SQL Server.
  2. Do pole Název databáze zadejte název databáze Configuration Manager lokality. Zadejte například SMS_CM1.
  3. V oblasti Přihlašovací údaje vyberte účet Spustit jako nebo vytvořte nový účet Spustit jako. Uživatelský účet, který zadáte jako účet Spustit jako, musí být členem skupiny smsdbrole_extract a db_datareader pro databázi webu nástroje Configuration Manager.
  4. V oblasti Přihlašovací údaje vyberte Test připojení.
  5. V dialogovém okně Přihlašovací údaje zadejte do pole Heslo heslo k účtu a vyberte OK.
  6. Pokud se v dialogovém okně Test připojení zobrazí následující potvrzovací zpráva, vyberte OK: Připojení k serveru bylo úspěšné.
  7. Vyberte Další.
 2. Na stránce Kolekce vyberte příslušnou kolekci a pak vyberte Další.

 3. Na stránce Plán nastavte v seznamu Synchronizovat frekvenci a čas synchronizace a vyberte Další.

 4. Na stránce Souhrn potvrďte nastavení konektoru, které jste udělali, a vyberte Vytvořit.

 5. Na stránce Potvrzení se ujistěte, že se zobrazí následující potvrzovací zpráva: Průvodce konektorem System Center Configuration Manager jste úspěšně dokončili. Pak vyberte Zavřít.

  Poznámka

  Import dat z Configuration Manager průvodce konektorem System Center Configuration Manager může trvat několik hodin.

Ověření vytvoření konektoru nástroje Configuration Manager

 1. Ověřte, že se konektor nástroje Configuration Manager, který jste vytvořili, zobrazuje v podokně Konektory.
 2. V konzole Service Manager vyberte Položky konfigurace. V podokně Položky konfigurace rozbalte položku Položky konfigurace, rozbalte položku Počítače a vyberte Všechny počítače s Windows. Ověřte, že se požadované počítače zobrazují v podokně Všechny počítače se systémem Windows .
 3. V prostředním podokně klikněte dvakrát na nově naimportovaný počítač. Ověřte, zda se ve formuláři počítače zobrazí odpovídající podrobnosti počítače.

Potvrzení stavu konektoru nástroje Configuration Manager

 • Zobrazit sloupce v podokně Spojnice ; Sloupce obsahují informace o čase zahájení, čase dokončení, stavu a procentu dokončení.

Symbol PowerShellu K vytvoření nového konektoru Configuration Manager můžete použít příkaz Windows PowerShell. Informace o použití Windows PowerShell k vytvoření nového konektoru Configuration Manager v Service Manager najdete v tématu New-SCCMConnector.

Zakázání a povolení konektoru Configuration Manager

Pomocí následujících postupů můžete konektor Configuration Manager zakázat nebo povolit a ověřit stav změny.

Zakázání konektoru nástroje Configuration Manager

 1. V konzole Service Manager vyberte Správa.

 2. V podokně Správa rozbalte Správa a vyberte Konektory.

 3. V podokně Konektory vyberte konektor Configuration Manager, který chcete zakázat. Vyberte například Configuration Manager konektor na SEA.

 4. V podokně Úlohy pod názvem konektoru vyberte Zakázat.

  Poznámka

  Pokud konektor zakážete při synchronizaci dat, proces synchronizace se nemusí zastavit. Zakázaný konektor ale nebude od tohoto okamžiku importovat žádná nová data z databáze Configuration Manager.

Povolení konektoru nástroje Configuration Manager

 1. V konzole Service Manager vyberte Správa.
 2. V podokně Správa rozbalte Správa a vyberte Konektory.
 3. V podokně Konektory vyberte konektor Configuration Manager, který chcete povolit. Vyberte například Configuration Manager konektor na SEA.
 4. V podokně Úlohy pod názvem konektoru vyberte Povolit.

Ověření změny stavu konektoru nástroje Configuration Manager

 1. Po zakázání nebo povolení konektoru 30 sekund počkejte. Pak v konzole Service Manager vyberte Správa a pak konektory.
 2. V podokně Konektory vyhledejte konektor, u kterého jste změnili stav, a ověřte hodnotu ve sloupci Povoleno .
 3. Pokud jste konektor povolili, ověřte, že bude obnovena synchronizace konektoru podle plánu. Pokud jste konektor zakázali, ověřte, že již konektor není podle plánu synchronizován.

Snímek obrazovky se symbolem PowerShellu K provedení těchto a dalších souvisejících úkolů můžete použít příkazy Windows PowerShell následujícím způsobem:

 • Informace o použití Windows PowerShell ke spuštění konektoru Service Manager najdete v tématu Start-SCSMConnector.
 • Informace o tom, jak pomocí Windows PowerShell načíst konektory definované v Service Manager a zobrazit jejich stav, najdete v tématu Get-SCSMConnector.
 • Informace o použití Windows PowerShell k aktualizaci vlastností konektoru Service Manager najdete v tématu Update-SCSMConnector.

Synchronizace konektoru nástroje Configuration Manager

Aby bylo zajištěno, že je databáze Service Manager aktuální, synchronizuje se konektor System Center Configuration Manager s Configuration Manager každý den po počáteční synchronizaci. Pomocí následujících postupů však můžete konektor synchronizovat ručně a ověřit jeho synchronizaci.

Ruční synchronizace konektoru softwaru Configuration Manager

 1. V konzole Service Manager vyberte Správa.

 2. V podokně Správa rozbalte Správa a vyberte Konektory.

 3. V podokně Konektory vyberte konektor Configuration Manager, který chcete synchronizovat.

 4. V podokně Úlohy pod názvem konektoru vyberte Synchronizovat.

  Poznámka

  V závislosti na objemu dat, která jsou importována, je možné, že bude import chvíli trvat.

Ověření synchronizace konektoru softwaru Configuration Manager

 1. V konzole Service Manager vyberte Položky konfigurace.
 2. V podokně Položky konfigurace rozbalte položku Počítače a vyberte Všechny počítače se systémem Windows. Ověřte, že se v prostředním podokně zobrazí všechny počítače, které jsou v nástroji Configuration Manager nové.

Konfigurace konektoru Configuration Manager pro rozšířený soubor SMS_def.mof

Service Manager inventář hardwaru shromažďuje a poskytuje systémové informace, například dostupné místo na disku, typ procesoru a operační systém, o každém počítači v hierarchii Configuration Manager. V nástroji Configuration Manager můžou uživatelé přizpůsobit výchozí soubor SMS_def.mof nástroje Configuration Manager tak, aby se rozšířil rozsah shromažďovaných informací o inventáři hardwaru.

Při vytváření konektoru nástroje Configuration Manager na portálu Service Manager můžete vybrat výchozí sadu Management Pack konfigurace konektoru nástroje System Center Configuration Manager, která se pro tento konektor bude muset používat. Při použití výchozí sady Management Pack konektor importuje informace o hardwaru a softwaru a požadované informace pro správu konfigurace pro počítače, které jsou v systému.

Pokud se soubor SMS_def.mof nástroje Configuration Manager rozšířil tak, aby shromažďoval další údaje o inventáři hardwaru, které také chcete importovat na portál Service Manager, je nutné vytvořit novou vlastní sadu Management Pack, která tyto další údaje definuje. Pak musíte vytvořit nový konektor Configuration Manager a nakonfigurovat ho tak, aby používal novou vlastní sadu Management Pack.

Import rozšířených dat inventáře hardwaru z Configuration Manager

Pokud chcete importovat data rozšířeného inventáře hardwaru z Configuration Manager, musíte vytvořit vlastní sadu Management Pack konektoru Configuration Manager. Pro implementaci vlastního konektoru nástroje Configuration Manager se používají dva přístupy:

 • Vytvořte vlastní sadu Management Pack konektoru nástroje Configuration Manager definující rozšířená data, které chcete importovat, a pak vytvořte dva konektory. Nakonfigurujte jeden konektor tak, aby používal výchozí sadu Management Pack konfigurace konektoru nástroje System Center Configuration Manager pro import dat, která jsou definována ve výchozím nastavení. Nakonfigurujte druhý konektor na používání vlastní sady Management Pack pro import dalších, rozšířených dat.

 • Přizpůsobte výchozí sadu Management Pack konfigurace konektoru nástroje System Center Configuration Manager tak, aby zahrnovala i další, rozšířená data. Vytvořte jeden konektor, který je nakonfigurován na použití vlastní sady Management Pack pro import všech informací, které potřebujete.

Tento článek obsahuje informace, které potřebujete k implementaci prvního přístupu, který je popsán výše. Poskytuje informace, které jsou nutné, aby bylo možné vytvořit vlastní sadu Management Pack konektoru nástroje Configuration Manager, která importuje rozšířený inventář hardwaru z nástroje Configuration Manager.

Základní kroky pro import rozšířených dat inventáře hardwaru jsou následující:

 1. Vytvořte vlastní sadu Management Pack konfigurace konektoru nástroje Configuration Manager s definicemi pro rozšířená data.
 2. Importujte vlastní sadu Management Pack na portál Service Manager. Po importu sady Management Pack portál Service Manager zpracuje direktivy v sadě Management Pack pro vytvoření pracovních tabulek a spuštění všech instalačních skriptů SQL (Structured Query Language), jak je definováno v sadě Management Pack.
 3. Vytvořte konektor nástroje Configuration Manager a nakonfigurujte jej na použití vlastní sady Management Pack.
 4. Konektor nástroje Configuration Manager naimportuje data.

Práce s vlastní sadou Management Pack konektoru Configuration Manager

Při práci s vlastní sadou Management Pack konektoru Configurations Manageru zvažte následující tipy:

 • Sémantické chyby v šablonách konfigurace konektoru v sadě Management Pack nezabrání importu sady Management Pack a zaprotokolují se do protokolu událostí. V takovém případě je nutné odstranit sadu Management Pack, opravit chyby a znovu sadu Management Pack naimportovat.

 • Po vytvoření konektoru Configuration Manager nemůžete změnit jeho výběr sady Management Pack. Místo toho je nutné konektor odstranit a pak vytvořit nový s požadovaným výběrem sady Management Pack.

 • Aby bylo zajištěno úspěšné odstranění sady Management Pack, je nutné odstranit všechny konektory, které jsou nakonfigurovány na používání sady Management Pack, kterou chcete odstranit, a potom sadu Management Pack odstranit.

  Když odstraníte vlastní sadu Management Pack konektoru Configurations Manager, Service Manager se pokusí odstranit všechny související pracovní tabulky, které byly vytvořeny během importu sady Management Pack. Potom Service Manager spustí všechny skripty, které jsou definované v části Odinstalace sady Management Pack.

 • Na rozdíl od jiných sad Management Pack není možné vlastní sadu Management Pack konektoru Configuration Manager používat ve verzích. Import novější verze sady Management Pack bude úspěšný. Konfigurace konektoru v sadě Management Pack však bude ignorována, případně může dojít k chybám ověření, které jsou zaznamenány do protokolu událostí.

Vytvoření vlastní sady Management Pack konfigurace konektoru Configuration Manager

Vlastní sada Management Pack konfigurace konektoru nástroje Configuration Manager je strukturou podobná výchozí sadě Management Pack konektoru nástroje Configuration Manager. Musí obsahovat dvě šablony objektu DataProvider a DataConsumer , které určují, jak se mají data importovat a použít.

Oddíl DataProvider

Část DataProvider poskytuje informace, například jaká data se mají importovat, která musíte mít při importu dat z Configuration Manager do pracovních tabulek LinkingFramework. Část DataProvider obsahuje dotazy spuštěné v databázi Configuration Manager lokality, direktivy pro vytváření pracovních tabulek, vlastní skripty SQL a informace, které jsou relevantní pro přírůstkovou synchronizaci, jako je vodoznak a dávkování.

Oddíl DataConsumer

Část DataConsumer poskytuje informace o čtení dat z pracovních tabulek a jejich zápisu do prostoru instancí databáze ServiceManager , jako jsou entity nebo relace. Část DataConsumer obsahuje dotazy, které běží na pracovních tabulkách; mapování na systém typů Service Manager, vlastní skripty SQL a informace, které jsou relevantní pro přírůstkovou synchronizaci, jako je vytváření vodoznaků a dávkování.

Struktura oddílů šablon objektů DataProvider a DataConsumer

V podstatě DataProvider a DataConsumer jsou šablony objektů, které jsou zaměřeny na typ projekce. Následující kód ukazuje obecnou strukturu oddílů DataProvider a DataConsumer :

<TypeProjection ID="System.LinkingFramework.DataConnector.Projection" Accessibility="Public" Type="System.LinkingFramework.DataConnector">
     <Component Alias="DataTable" Path="$Context/Path[Relationship='System.LinkingFramework.ConnectorEmbedsTables' TypeConstraint='System.LinkingFramework.DataTable']$">
      <Component Alias="Field" Path="$Context/Path[Relationship='System.LinkingFramework.TableEmbedsFields']$" />
     </Component>
     <Component Alias="DataCollection" Path="$Context/Path[Relationship='System.LinkingFramework.ConnectorEmbedsCollections' TypeConstraint='System.LinkingFramework.DataCollection']$" />
 </TypeProjection>

V tomto kódu jsou DataTable, Field a DataCollection definovány takto:

 • DataTable. Nejmenší datová jednotka definovaná pro přenos dat. Jedná se o deklaraci, která data se mají načíst z externího zdroje dat. Definuje i závislosti mezi různými tabulkami dat a také dokončení dávek dat, zpracování vodoznaků a výmazu dat.

 • Pole. Jeden sloupec v tabulce dat.

 • DataCollection. Sada tabulek dat, které se mají přenášet v jedné úloze nebo relaci přenosu dat. Definuje, které tabulky dat jsou zahrnuty v této kolekci dat.

Vlastnosti ve vlastní sadě Management Pack

Následující tabulka uvádí podrobnosti o jednotlivých vlastnostech ve vlastní sadě Management Pack konfigurace konektoru nástroje Configuration Manager. Těmito pokyny se řiďte při vytváření vlastní sady Management Pack.

Vlastnost Očekávaná hodnota Ověření po importu
ID Pro šablony DataProvider i DataConsumer , jak je uvedeno v ukázce Yes
DataConnector – vlastnosti
DataConnectorName Pro šablony DataProvider i DataConsumer – identické s hodnotami v ukázce Yes
IsProvider V šabloně DataProvider – True

V šabloně DataConsumer – False
Yes
SolutionName Komentář. Může například indikovat typ importovaných dat. Pokus o import sady Management Pack, ve které je již používán název řešení; výsledkem bude chyba, která je zaznamenána do protokolu událostí.
Entrypoint, EntryAssembly & WinformUIAssembly Identické s hodnotou v ukázce
Oddíl InstallSQLScripts Skripty SQL, které musí běžet po nastavení pracovních tabulek. Obvykle se používají v šabloně DataConsumer ke konfiguraci zobrazení, která zobrazují data z pracovních tabulek.

Očekává se, že vše, co je uzavřeno mezi <značkami Script></Script> , bude platným skriptem SQL. Proto pro komentáře musíte místo standardních značek komentářů XML použít /**/ oddělovače a víceřádkové oddělovače komentářů.
Není ověřeno. Pomocí vlastních názvů tabulek zajistěte, že nedojde k přepsání nebo změně žádných tabulek s výjimkou těch, které jsou deklarovány v sadě Management Pack.
Oddíl UnInstallSQLScripts Skripty SQL, které se musí spustit po odstranění sady Management Pack Configuration Manager Connector v konzole Service Manager.

Očekává se, že vše, co je uzavřeno mezi <značkami Script></Script> , bude platným skriptem SQL. Proto pro komentáře musíte místo standardních značek komentářů XML použít /**/ oddělovače a víceřádkové oddělovače komentářů.
Není ověřeno. Pomocí vlastních názvů tabulek zajistěte, že nedojde k přepsání nebo změně žádných tabulek s výjimkou těch, které jsou deklarovány v sadě Management Pack.
DisableParallelProcessing Ano
Vlastnosti datové tabulky
DataName Tabulka, ze které se mají importovat data. Používá se v uživatelském rozhraní a nepoužívá se v dotazech.
StageTableName Název pracovní tabulky. Musí být jedinečný. Pokus o import sady Management Pack, ve které je již daný název tabulky používán; výsledkem bude chyba, která je zaznamenána do protokolu událostí.
WatermarkField Název sloupce rowversion
WatermarkType Možné hodnoty:

- 0 –Označuje typ DateTime
- 1 – Označuje typ časového razítka .
- (-1)-Indikuje žádné vodoznaky, v takovém případě WatermarkField se stane nepovinnou
Jiné typy vodoznaků nejsou podporované.
BatchIdField Název sloupce, který má dobrou selektivitu; slouží k oddělení přírůstkových dat do dávek při importu do pracovních tabulek
BatchIdType Možné hodnoty:

– 0-Int
- (-1)-Bez dávkování. V takovém případě se BatchIdField stane nepovinnou
Sloupec s celočíselnou hodnotou
BatchIdSize Velikost dávky, pokud se používají dávky. Vysoké číslo označuje, že je najednou čten i zapisován velký objem dat. Doporučená hodnota je 500. Sloupec s celočíselnou hodnotou
UseCache Ano
GroomType Možné hodnoty:

- 1 – Data v pracovních tabulkách je možné po přenosu do databáze Service Manager výmazu.
– 2 – Data v pracovních tabulkách se vyčisí teprve poté, co jsou označena jako odstraněná v databázi Configuration Manager a také se odstranila v databázi Service Manager kvůli synchronizaci konektoru Service Manager.
QueryString Skutečný dotaz, který Configuration Manager 2007 používá k načtení požadovaných dat. Dotaz musí mít jednu z těchto podob:

SELECT ...

FROM ...

WHERE ...

ORDER BY ...

Klauzule WHERE může obsahovat $COLLECTIONLIST token. Během synchronizace je tento token nahrazen kolekcemi, které jsou zadány v Průvodci konektorem softwaru System Center Configuration Manager.

Data, která jsou zpřístupněna zobrazeními Configuration Manager SCCM_Ext.* jsou podporována pro import. Tato data lze rozšířit pomocí standardních rozšíření sms_def.mof nebo pomocí souborů noidmifs. Jiné tabulky nejsou podporované.

Konkrétně se nepodporují poddotazy, ale podporují se spojení s jinými tabulkami.
Není ověřeno. Všechny dotazy mají Lfx_Status sloupec s hodnotou U nebo D, která označuje, jestli řádek představuje operaci aktualizace nebo odstranění.
Název kolekce Název pro skupinu tabulek dat; tento název musí být jedinečný. Tabulky ve stejné kolekci na sobě nemůžou záviset. Pokus o import sady Management Pack, ve které je již daný název kolekce používán; výsledkem bude chyba, která je zaznamenána do protokolu událostí.
PrimaryKeyName Oddíl, který deklaruje jedinečný název primárního klíče pro pracovní tabulku. Pokus o import sady Management Pack, ve které je již daný název klíče používán; výsledkem bude chyba, která je zaznamenána do protokolu událostí.
DependOnDataTable Název nebo názvy DataTable , které musí být synchronizovány nejprve před tímto. Standardně se používá k synchronizaci pracovní tabulky před tím, než ji systém přečte v zobrazení spotřebitele.

Pokud používáte více kolekcí, měla by se závislost vyjádřit pouze mezi tabulkami v různých kolekcích.
Není ověřeno.
DataField – vlastnosti
Name, Type, AllowNull Jedná se o povinná pole pro jakýkoli typ sloupce. Podporované typy jsou int, nvarchar, datetime a xml. Není ověřeno.
PrimaryKeyACs, PrimaryKeyPosition Pokud část primárního klíče označuje pozici zleva v primárním klíči. Lfx přidá k primárnímu klíči na konec dva sloupce pro interní použití (Lfx_Status, Lfx_SourceId).
Kolace DATABASE_DEFAULT Není ověřeno.
DataCollection – vlastnosti
DataCollectionName Musí být identické s tím, na co odkazuje vlastnost DataTable . Pokus o import sady Management Pack, ve které je již daný název kolekce používán; výsledkem bude chyba, která je zaznamenána do protokolu událostí.
StagingName V souboru DataProvider template-DefaultCache

V DataConsumer template-Not present
Není ověřeno.
Datové tabulky Seznam tabulek s oddělovači (CSV) odkazujících na tuto kolekci
Nastavení V souboru DataProvider template -Not present

V šabloně DataConsumer označuje mapování typů.
XML s řídicími znaky s následující syntaxí:

<TypeName>Microsoft.Windows.Computer</TypeName>

<MPName>Microsoft.Windows.Library</MPName>

<MPVersion>version of MP</MPVersion>

<MPToken>token for MP</MPToken>

Ukázky sad Management Pack pro konfiguraci vlastního konektoru Configuration Manager

Níže jsou uvedené definice schématu a ukázky sady Management Pack konektoru Configuration Manager, které importují data ze zobrazení Configuration Manager SCCM_Ext.vex_GS_PC_BIOS.

Další informace o vlastnostech těchto sad Management Pack najdete v tabulce výše v tomto článku. Pomocí editoru kódu XML, jako je například editor v sadě Microsoft Visual Studio, můžete tyto ukázky upravit, aby vyhovovaly vašim scénářům importu.

Import dat z hostované třídy

Při zadávání třídy, která je hostovaná, by zobrazení v šabloně DataConsumer mělo obsahovat sloupce pro vlastnost klíče nadřazené třídy. V této ukázce je třída, která obsahuje informace o systému BIOS, hostována v počítači.

V tomto příkladu má sada Management Pack konfigurace konektoru Configuration Manager dvě kolekce v části DataProvider a DataConsumer, jednu pro import dat počítačů a druhou pro import dat systému BIOS.

Definice třídy


<ManagementPack xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" ContentReadable="true" SchemaVersion="1.1" OriginalSchemaVersion="1.1">
 <Manifest>
  <Identity>
   <ID>SampleBIOSMP</ID>
   <Version>1.0.0.0</Version>
  </Identity>
  <Name>BIOS Class MP</Name>
  <References>
   <Reference Alias="System">
    <ID>System.Library</ID>
    <Version>7.0.5229.0</Version>
    <PublicKeyToken>31bf3856ad364e35</PublicKeyToken>
   </Reference>
   <Reference Alias="Windows">
    <ID>Microsoft.Windows.Library</ID>
    <Version>7.0.5229.0</Version>
    <PublicKeyToken>31bf3856ad364e35</PublicKeyToken>
   </Reference>
  </References>
 </Manifest>
 <TypeDefinitions>
  <EntityTypes>
   <ClassTypes>
    <ClassType ID="HostedCustomClass" Accessibility="Public" Base="System!System.ConfigItem" Hosted="true" Abstract="false">
      <Property ID="SerialNumber" Type="string" Key="true"/>
    </ClassType>
   </ClassTypes>
   <RelationshipTypes>
    <RelationshipType ID="Microsoft.Windows.ComputerHostsBIOS" Accessibility="Public" Base="System!System.Hosting">
     <Source ID="Computer" Type="Windows!Microsoft.Windows.Computer" />
     <Target ID="BIOSClass" Type="HostedCustomClass" />
    </RelationshipType>   
   </RelationshipTypes>
  </EntityTypes>
 </TypeDefinitions>
</ManagementPack>

Sada Management Pack konfigurace konektoru Configuration Manager

<ManagementPack xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" ContentReadable="true" SchemaVersion="1.1" OriginalSchemaVersion="1.1">
 <Manifest>
  <Identity>
   <ID>CnfgMgrBiosSample</ID>
   <Version>7.0.5229.0</Version>
  </Identity>
  <Name>CnfgMgrBiosSample</Name>
  <References>
   <Reference Alias="System">
    <ID>System.Library</ID>
    <Version>7.0.5229.0</Version>
    <PublicKeyToken>31bf3856ad364e35</PublicKeyToken>
   </Reference>
   <Reference Alias="LFX">
    <ID>ServiceManager.LinkingFramework.Library</ID>
    <Version>7.0.5229.0</Version>
    <PublicKeyToken>31bf3856ad364e35</PublicKeyToken>
   </Reference>
  </References>
 </Manifest>
 <Templates>
  <ObjectTemplate ID="DataProvider.Microsoft.EnterpriseManagement.ServiceManager.Connector.Sms" TypeID="LFX!System.LinkingFramework.DataConnector.Projection">
   <Property Path="$Context/Property[Type='LFX!System.LinkingFramework.DataConnector']/DataConnectorName$">
     Microsoft_EnterpriseManagement_ServiceManager_Connector_Sms
   </Property>
   <Property Path="$Context/Property[Type='LFX!System.LinkingFramework.DataConnector']/IsProvider$">
     True
   </Property>
   <Property Path="$Context/Property[Type='LFX!System.LinkingFramework.DataConnector']/SolutionName$">SampleBIOS</Property>
   <Property Path="$Context/Property[Type='LFX!System.LinkingFramework.DataConnector']/EntryPoint$">
     Microsoft.EnterpriseManagement.ServiceManager.Connector.Sms.SmsConnector
   </Property>
   <Property Path="$Context/Property[Type='LFX!System.LinkingFramework.DataConnector']/EntryAssembly$">
     Microsoft.EnterpriseManagement.ServiceManager.Connector.Sms,
     Version="7.0.5000.0",
     Culture=neutral,
     PublicKeyToken="31bf3856ad364e35"
   </Property>
   <Property Path="$Context/Property[Type='LFX!System.LinkingFramework.DataConnector']/WinFormUIAssembly$">
     Microsoft.EnterpriseManagement.ServiceManager.Connector.Sms.SmsConnector,  
     Microsoft.EnterpriseManagement.ServiceManager.Connector.Sms, Version="7.0.5000.0", Culture=neutral,
     PublicKeyToken="31bf3856ad364e35"
   </Property>
   <Property Path="$Context/Property[Type='LFX!System.LinkingFramework.DataConnector']/InstallSQLScripts$"></Property>
   <Property Path="$Context/Property[Type='LFX!System.LinkingFramework.DataConnector']/DisableParallelProcess$">
     True
   </Property>

   <Object Path="$Context/Path[Relationship='LFX!System.LinkingFramework.ConnectorEmbedsTables' SeedRole='Source' TypeConstraint='LFX!System.LinkingFramework.DataTable']$">
    <Property Path="$Context/Property[Type='LFX!System.LinkingFramework.DataTable']/DataName$">SCCM_Ext.Sample_vex_R_System</Property>
    <Property Path="$Context/Property[Type='LFX!System.LinkingFramework.DataTable']/StageTableName$">Sample_SMS_vex_R_System</Property>
    <Property Path="$Context/Property[Type='LFX!System.LinkingFramework.DataTable']/WatermarkField$">S.[rowversion]</Property>
    <Property Path="$Context/Property[Type='LFX!System.LinkingFramework.DataTable']/WatermarkType$">1</Property>
    <Property Path="$Context/Property[Type='LFX!System.LinkingFramework.DataTable']/BatchIdField$">S.[ResourceID]</Property>
    <Property Path="$Context/Property[Type='LFX!System.LinkingFramework.DataTable']/BatchIdType$">0</Property>
    <Property Path="$Context/Property[Type='LFX!System.LinkingFramework.DataTable']/BatchIdSize$">2000</Property>
    <Property Path="$Context/Property[Type='LFX!System.LinkingFramework.DataTable']/UseCache$">true</Property>
    <Property Path="$Context/Property[Type='LFX!System.LinkingFramework.DataTable']/GroomType$">2</Property>
    <Property Path="$Context/Property[Type='LFX!System.LinkingFramework.DataTable']/QueryString$"><![CDATA[
              SELECT S.ResourceID,
                S.ChangeAction as Lfx_Status,
                S.Netbios_Name0,
                S.Resource_Domain_OR_Workgr0
              FROM SCCM_Ext.vex_R_System S
              INNER JOIN SCCM_Ext.vex_FullCollectionMembership CM
                ON S.ResourceID = CM.ResourceID
              INNER JOIN SCCM_Ext.vex_Collection C
                ON C.CollectionID = CM.CollectionID
              WHERE ((S.ChangeAction = 'U' AND S.Client_Type0 != 3 AND S.Hardware_ID0 IS NOT NULL)
                 OR S.ChangeAction = 'D')
                 AND $COLLECTIONLIST
              ORDER BY S.rowversion
          ]]>
</Property>
    <Property Path="$Context/Property[Type='LFX!System.LinkingFramework.DataTable']/CollectionName$">BIOSComputers</Property>
    <Property Path="$Context/Property[Type='LFX!System.LinkingFramework.DataTable']/PrimaryKeyName$">[Sample_SMS_PK_v_R_SYSTEM]</Property>
    <Object Path="$Context/Path[Relationship='LFX!System.LinkingFramework.TableEmbedsFields' SeedRole='Source' TypeConstraint='LFX!System.LinkingFramework.Field']$">
     <Property Path="$Context/Property[Type='LFX!System.LinkingFramework.Field']/Name$">[ResourceID]</Property>
     <Property Path="$Context/Property[Type='LFX!System.LinkingFramework.Field']/Type$">Int</Property>
     <Property Path="$Context/Property[Type='LFX!System.LinkingFramework.Field']/AllowNull$">false</Property>
     <Property Path="$Context/Property[Type='LFX!System.LinkingFramework.Field']/PrimaryKeyPosition$">0</Property>
     <Property Path="$Context/Property[Type='LFX!System.LinkingFramework.Field']/PrimaryKeyAcs$">true</Property>
    </Object>
    <Object Path="$Context/Path[Relationship='LFX!System.LinkingFramework.TableEmbedsFields' SeedRole='Source' TypeConstraint='LFX!System.LinkingFramework.Field']$">
     <Property Path="$Context/Property[Type='LFX!System.LinkingFramework.Field']/Name$">Netbios_Name0</Property>
     <Property Path="$Context/Property[Type='LFX!System.LinkingFramework.Field']/Type$">NVarChar</Property>
     <Property Path="$Context/Property[Type='LFX!System.LinkingFramework.Field']/Size$">64</Property>
     <Property Path="$Context/Property[Type='LFX!System.LinkingFramework.Field']/Collation$">DATABASE_DEFAULT</Property>
     <Property Path="$Context/Property[Type='LFX!System.LinkingFramework.Field']/AllowNull$">true</Property>
    </Object>
    <Object Path="$Context/Path[Relationship='LFX!System.LinkingFramework.TableEmbedsFields' SeedRole='Source' TypeConstraint='LFX!System.LinkingFramework.Field']$">
     <Property Path="$Context/Property[Type='LFX!System.LinkingFramework.Field']/Name$">Resource_Domain_OR_Workgr0</Property>
     <Property Path="$Context/Property[Type='LFX!System.LinkingFramework.Field']/Type$">NVarChar</Property>
     <Property Path="$Context/Property[Type='LFX!System.LinkingFramework.Field']/Size$">255</Property>
     <Property Path="$Context/Property[Type='LFX!System.LinkingFramework.Field']/Collation$">DATABASE_DEFAULT</Property>
     <Property Path="$Context/Property[Type='LFX!System.LinkingFramework.Field']/AllowNull$">true</Property>
    </Object>
   </Object>

   <Object Path="$Context/Path[Relationship='LFX!System.LinkingFramework.ConnectorEmbedsTables' SeedRole='Source' TypeConstraint='LFX!System.LinkingFramework.DataTable']$">
    <Property Path="$Context/Property[Type='LFX!System.LinkingFramework.DataTable']/DataName$">SCCM_Ext.Sample_vex_GS_COMPUTER_SYSTEM</Property>
    <Property Path="$Context/Property[Type='LFX!System.LinkingFramework.DataTable']/StageTableName$">Sample_SMS_vex_GS_COMPUTER_SYSTEM</Property>
    <Property Path="$Context/Property[Type='LFX!System.LinkingFramework.DataTable']/WatermarkField$">CS.[rowversion]</Property>
    <Property Path="$Context/Property[Type='LFX!System.LinkingFramework.DataTable']/WatermarkType$">1</Property>
    <Property Path="$Context/Property[Type='LFX!System.LinkingFramework.DataTable']/BatchIdField$">CS.[ResourceID]</Property>
    <Property Path="$Context/Property[Type='LFX!System.LinkingFramework.DataTable']/BatchIdType$">0</Property>
    <Property Path="$Context/Property[Type='LFX!System.LinkingFramework.DataTable']/BatchIdSize$">2000</Property>
    <Property Path="$Context/Property[Type='LFX!System.LinkingFramework.DataTable']/UseCache$">true</Property>
    <Property Path="$Context/Property[Type='LFX!System.LinkingFramework.DataTable']/GroomType$">2</Property>
    <Property Path="$Context/Property[Type='LFX!System.LinkingFramework.DataTable']/QueryString$"><![CDATA[
              SELECT CS.ResourceID,
                  CS.GroupKey,
                  CS.ChangeAction as Lfx_Status,
                  CS.Name0,
                  CS.Domain0
              FROM SCCM_Ext.vex_GS_COMPUTER_SYSTEM CS
              INNER JOIN SCCM_Ext.vex_FullCollectionMembership CM
                ON CS.ResourceID = CM.ResourceID
              INNER JOIN SCCM_Ext.vex_Collection C
                ON C.CollectionID = CM.CollectionID 
              WHERE $COLLECTIONLIST
              ORDER BY CS.rowversion
          ]]>
</Property>
    <Property Path="$Context/Property[Type='LFX!System.LinkingFramework.DataTable']/CollectionName$">BIOSComputers</Property>
    <Property Path="$Context/Property[Type='LFX!System.LinkingFramework.DataTable']/PrimaryKeyName$">[Sample_SMS_PK_v_GS_COMPUTER_SYSTEM]</Property>
    <Object Path="$Context/Path[Relationship='LFX!System.LinkingFramework.TableEmbedsFields' SeedRole='Source' TypeConstraint='LFX!System.LinkingFramework.Field']$">
     <Property Path="$Context/Property[Type='LFX!System.LinkingFramework.Field']/Name$">[ResourceID]</Property>
     <Property Path="$Context/Property[Type='LFX!System.LinkingFramework.Field']/Type$">Int</Property>
     <Property Path="$Context/Property[Type='LFX!System.LinkingFramework.Field']/AllowNull$">false</Property>
     <Property Path="$Context/Property[Type='LFX!System.LinkingFramework.Field']/PrimaryKeyPosition$">0</Property>
     <Property Path="$Context/Property[Type='LFX!System.LinkingFramework.Field']/PrimaryKeyAcs$">true</Property>
    </Object>
    <Object Path="$Context/Path[Relationship='LFX!System.LinkingFramework.TableEmbedsFields' SeedRole='Source' TypeConstraint='LFX!System.LinkingFramework.Field']$">
     <Property Path="$Context/Property[Type='LFX!System.LinkingFramework.Field']/Name$">[GroupKey]</Property>
     <Property Path="$Context/Property[Type='LFX!System.LinkingFramework.Field']/Type$">Int</Property>
     <Property Path="$Context/Property[Type='LFX!System.LinkingFramework.Field']/AllowNull$">false</Property>
     <Property Path="$Context/Property[Type='LFX!System.LinkingFramework.Field']/PrimaryKeyPosition$">1</Property>
     <Property Path="$Context/Property[Type='LFX!System.LinkingFramework.Field']/PrimaryKeyAcs$">true</Property>
    </Object>
    <Object Path="$Context/Path[Relationship='LFX!System.LinkingFramework.TableEmbedsFields' SeedRole='Source' TypeConstraint='LFX!System.LinkingFramework.Field']$">
     <Property Path="$Context/Property[Type='LFX!System.LinkingFramework.Field']/Name$">[Name0]</Property>
     <Property Path="$Context/Property[Type='LFX!System.LinkingFramework.Field']/Type$">NVarChar</Property>
     <Property Path="$Context/Property[Type='LFX!System.LinkingFramework.Field']/Size$">64</Property>
     <Property Path="$Context/Property[Type='LFX!System.LinkingFramework.Field']/Collation$">DATABASE_DEFAULT</Property>
     <Property Path="$Context/Property[Type='LFX!System.LinkingFramework.Field']/AllowNull$">true</Property>
    </Object>
    <Object Path="$Context/Path[Relationship='LFX!System.LinkingFramework.TableEmbedsFields' SeedRole='Source' TypeConstraint='LFX!System.LinkingFramework.Field']$">
     <Property Path="$Context/Property[Type='LFX!System.LinkingFramework.Field']/Name$">[Domain0]</Property>
     <Property Path="$Context/Property[Type='LFX!System.LinkingFramework.Field']/Type$">NVarChar</Property>
     <Property Path="$Context/Property[Type='LFX!System.LinkingFramework.Field']/Size$">32</Property>
     <Property Path="$Context/Property[Type='LFX!System.LinkingFramework.Field']/Collation$">DATABASE_DEFAULT</Property>
     <Property Path="$Context/Property[Type='LFX!System.LinkingFramework.Field']/AllowNull$">true</Property>
    </Object>
   </Object>

   <Object Path="$Context/Path[Relationship='LFX!System.LinkingFramework.ConnectorEmbedsTables' SeedRole='Source' TypeConstraint='LFX!System.LinkingFramework.DataTable']$">
    <Property Path="$Context/Property[Type='LFX!System.LinkingFramework.DataTable']/DataName$">SCCM_Ext.vex_GS_PC_BIOS</Property>
    <Property Path="$Context/Property[Type='LFX!System.LinkingFramework.DataTable']/StageTableName$">Sample_SMS_vex_GS_PC_BIOS</Property>
    <Property Path="$Context/Property[Type='LFX!System.LinkingFramework.DataTable']/WatermarkField$">S.[rowversion]</Property>
    <Property Path="$Context/Property[Type='LFX!System.LinkingFramework.DataTable']/WatermarkType$">1</Property>
    <Property Path="$Context/Property[Type='LFX!System.LinkingFramework.DataTable']/BatchIdField$">S.[ResourceID]</Property>
    <Property Path="$Context/Property[Type='LFX!System.LinkingFramework.DataTable']/BatchIdType$">0</Property>
    <Property Path="$Context/Property[Type='LFX!System.LinkingFramework.DataTable']/BatchIdSize$">2000</Property>
    <Property Path="$Context/Property[Type='LFX!System.LinkingFramework.DataTable']/UseCache$">true</Property>
    <Property Path="$Context/Property[Type='LFX!System.LinkingFramework.DataTable']/GroomType$">2</Property>
    <Property Path="$Context/Property[Type='LFX!System.LinkingFramework.DataTable']/QueryString$"><![CDATA[
           SELECT S.ChangeAction as Lfx_Status,
           S.ResourceID,
           S.BatchingKey,
           S.GroupKey,
           S.SerialNumber0
           FROM SCCM_Ext.vex_GS_PC_BIOS S
           INNER JOIN SCCM_Ext.vex_FullCollectionMembership CM
            ON S.ResourceID = CM.ResourceID
           INNER JOIN SCCM_Ext.vex_Collection C
            ON C.CollectionID = CM.CollectionID
           WHERE C.ChangeAction = 'U' AND CM.ChangeAction = 'U' AND $COLLECTIONLIST
           ORDER BY S.rowversion
          ]]>
    </Property>
    <Property Path="$Context/Property[Type='LFX!System.LinkingFramework.DataTable']/CollectionName$">Sample_SMS_PROVIDER_BIOS_COLLECTION</Property>
    <Property Path="$Context/Property[Type='LFX!System.LinkingFramework.DataTable']/PrimaryKeyName$">[Sample_SMS_PK_v_GS_BIOS1]</Property>
    <Object Path="$Context/Path[Relationship='LFX!System.LinkingFramework.TableEmbedsFields' SeedRole='Source' TypeConstraint='LFX!System.LinkingFramework.Field']$">
     <Property Path="$Context/Property[Type='LFX!System.LinkingFramework.Field']/Name$">[ResourceID]</Property>
     <Property Path="$Context/Property[Type='LFX!System.LinkingFramework.Field']/Type$">Int</Property>
     <Property Path="$Context/Property[Type='LFX!System.LinkingFramework.Field']/AllowNull$">false</Property>
     <Property Path="$Context/Property[Type='LFX!System.LinkingFramework.Field']/PrimaryKeyPosition$">0</Property>
     <Property Path="$Context/Property[Type='LFX!System.LinkingFramework.Field']/PrimaryKeyAcs$">true</Property>
    </Object>
    <Object Path="$Context/Path[Relationship='LFX!System.LinkingFramework.TableEmbedsFields' SeedRole='Source' TypeConstraint='LFX!System.LinkingFramework.Field']$">
     <Property Path="$Context/Property[Type='LFX!System.LinkingFramework.Field']/Name$">BatchingKey</Property>
     <Property Path="$Context/Property[Type='LFX!System.LinkingFramework.Field']/Type$">Int</Property>
     <Property Path="$Context/Property[Type='LFX!System.LinkingFramework.Field']/AllowNull$">false</Property>
    </Object>
    <Object Path="$Context/Path[Relationship='LFX!System.LinkingFramework.TableEmbedsFields' SeedRole='Source' TypeConstraint='LFX!System.LinkingFramework.Field']$">
     <Property Path="$Context/Property[Type='LFX!System.LinkingFramework.Field']/Name$">GroupKey</Property>
     <Property Path="$Context/Property[Type='LFX!System.LinkingFramework.Field']/Type$">Int</Property>
     <Property Path="$Context/Property[Type='LFX!System.LinkingFramework.Field']/AllowNull$">true</Property>
    </Object>
    <Object Path="$Context/Path[Relationship='LFX!System.LinkingFramework.TableEmbedsFields' SeedRole='Source' TypeConstraint='LFX!System.LinkingFramework.Field']$">
     <Property Path="$Context/Property[Type='LFX!System.LinkingFramework.Field']/Name$">SerialNumber0</Property>
     <Property Path="$Context/Property[Type='LFX!System.LinkingFramework.Field']/Type$">NVarChar</Property>
     <Property Path="$Context/Property[Type='LFX!System.LinkingFramework.Field']/Size$">34</Property>
     <Property Path="$Context/Property[Type='LFX!System.LinkingFramework.Field']/Collation$">DATABASE_DEFAULT</Property>
     <Property Path="$Context/Property[Type='LFX!System.LinkingFramework.Field']/AllowNull$">true</Property>
    </Object>
   </Object>

   <Object Path="$Context/Path[Relationship='LFX!System.LinkingFramework.ConnectorEmbedsCollections' SeedRole='Source' TypeConstraint='LFX!System.LinkingFramework.DataCollection']$">
     <Property Path="$Context/Property[Type='LFX!System.LinkingFramework.DataCollection']/DataCollectionName$">BIOSComputers</Property>
     <Property Path="$Context/Property[Type='LFX!System.LinkingFramework.DataCollection']/StagingName$">DefaultCache</Property>
     <Property Path="$Context/Property[Type='LFX!System.LinkingFramework.DataCollection']/DataTables$">SCCM_Ext.Sample_vex_R_System,SCCM_Ext.Sample_vex_GS_COMPUTER_SYSTEM</Property>
   </Object>
   <Object Path="$Context/Path[Relationship='LFX!System.LinkingFramework.ConnectorEmbedsCollections' SeedRole='Source' TypeConstraint='LFX!System.LinkingFramework.DataCollection']$">
    <Property Path="$Context/Property[Type='LFX!System.LinkingFramework.DataCollection']/DataCollectionName$">Sample_SMS_PROVIDER_BIOS_COLLECTION</Property>
    <Property Path="$Context/Property[Type='LFX!System.LinkingFramework.DataCollection']/StagingName$">DefaultCache</Property>
    <Property Path="$Context/Property[Type='LFX!System.LinkingFramework.DataCollection']/DataTables$">SCCM_Ext.vex_GS_PC_BIOS</Property>
   </Object>
  </ObjectTemplate>

  <ObjectTemplate ID="DataConsumer.Microsoft.EnterpriseManagement.ServiceManager.Connector.Sms" TypeID="LFX!System.LinkingFramework.DataConnector.Projection">
   <Property Path="$Context/Property[Type='LFX!System.LinkingFramework.DataConnector']/DataConnectorName$">
     MomStore
   </Property>
   <Property Path="$Context/Property[Type='LFX!System.LinkingFramework.DataConnector']/IsProvider$">
     False
   </Property>
   <Property Path="$Context/Property[Type='LFX!System.LinkingFramework.DataConnector']/SolutionName$">SampleBIOS</Property>
   <Property Path="$Context/Property[Type='LFX!System.LinkingFramework.DataConnector']/EntryPoint$">
 Microsoft.EnterpriseManagement.ServiceManager.Linking.Consumer.OperationalStore.OperationalStoreConsumer
   </Property>
   <Property Path="$Context/Property[Type='LFX!System.LinkingFramework.DataConnector']/EntryAssembly$">
 Microsoft.EnterpriseManagement.ServiceManager.Linking.Consumer.OperationalStore,
 Version="7.0.5000.0",
 Culture=neutral,
 PublicKeyToken="31bf3856ad364e35"
   </Property>
   <Property Path="$Context/Property[Type='LFX!System.LinkingFramework.DataConnector']/InstallSQLScripts$"><![CDATA[
            <Script>
               if not object_id('[LFXSTG].[v_Sample_SMS_BIOSComputer]') is null
                drop view [LFXSTG].[v_Sample_SMS_BIOSComputer];
               exec ('
                CREATE VIEW [LFXSTG].[v_Sample_SMS_BIOSComputer] AS
                  SELECT S.Lfx_RowId,
                      S.Lfx_SourceID,
                      S.Lfx_Timestamp,
                      S.Lfx_Status,
                      CS.Name0 AS ''DisplayName'',
                      COALESCE(CS.Name0, S.Netbios_Name0)
                  + ''.'' + COALESCE(CS.Domain0, S.Resource_Domain_OR_Workgr0) AS ''PrincipalName''
                  FROM LFXSTG.Sample_SMS_vex_R_System S
                  INNER JOIN LFXSTG.Sample_SMS_vex_GS_COMPUTER_SYSTEM CS
                     ON S.ResourceID = CS.ResourceID AND S.Lfx_SourceId = CS.Lfx_SourceId
                  WHERE S.Netbios_Name0 IS NOT NULL
                    AND S.Resource_Domain_OR_Workgr0 IS NOT NULL
                ');
            </Script>

            <Script>
              if not object_id('[LFXSTG].[v_Sample_BIOS]') is null
                drop view [LFXSTG].[v_Sample_BIOS]
              exec ('
                CREATE VIEW [LFXSTG].[v_Sample_BIOS] AS
                  SELECT P.Lfx_RowId AS Lfx_RowId,
                    P.Lfx_SourceId,
                    P.Lfx_Timestamp AS Lfx_Timestamp,
                    P.Lfx_Status as Lfx_Status,
                    P.SerialNumber0 AS ''SerialNumber'',
                    COALESCE(CS.Name0, S.Netbios_Name0) + ''.'' + COALESCE(CS.Domain0, S.Resource_Domain_OR_Workgr0) AS ''PrincipalName''
                  FROM [LFXSTG].Sample_SMS_vex_GS_PC_BIOS P
                  INNER JOIN [LFXSTG]. Sample_SMS_vex_R_System S
                    ON P.ResourceID=S.ResourceID AND P.Lfx_SourceId = S.Lfx_SourceId
                  INNER JOIN [LFXSTG]. Sample_SMS_vex_GS_COMPUTER_SYSTEM CS
                    ON S.ResourceID=CS.ResourceID
                      AND S.Lfx_SourceId = CS.Lfx_SourceId
                ')
            </Script>
          ]]>
    </Property>
    <Property Path="$Context/Property[Type='LFX!System.LinkingFramework.DataConnector']/UninstallSQLScripts$"><![CDATA[
            <Script>
              if not object_id('[LFXSTG].[v_Sample_SMS_BIOSComputer]') is null
                drop view [LFXSTG].[v_Sample_SMS_BIOSComputer];
        </Script>

            <Script>
              if not object_id('[LFXSTG].[v_Sample_BIOS]') IS NULL
                drop view [LFXSTG].[v_Sample_BIOS];
        </Script>
          ]]>
    </Property>

   <Object Path="$Context/Path[Relationship='LFX!System.LinkingFramework.ConnectorEmbedsTables' SeedRole='Source' TypeConstraint='LFX!System.LinkingFramework.DataTable']$">
    <Property Path="$Context/Property[Type='LFX!System.LinkingFramework.DataTable']/DataName$">Sample_SMS_Computer</Property>
    <Property Path="$Context/Property[Type='LFX!System.LinkingFramework.DataTable']/WatermarkField$">E.Lfx_Timestamp</Property>
    <Property Path="$Context/Property[Type='LFX!System.LinkingFramework.DataTable']/WatermarkType$">0</Property>
    <Property Path="$Context/Property[Type='LFX!System.LinkingFramework.DataTable']/BatchIdField$">E.Lfx_RowId</Property>
    <Property Path="$Context/Property[Type='LFX!System.LinkingFramework.DataTable']/BatchIdType$">0</Property>
    <Property Path="$Context/Property[Type='LFX!System.LinkingFramework.DataTable']/BatchIdSize$">500</Property>
    <Property Path="$Context/Property[Type='LFX!System.LinkingFramework.DataTable']/UseCache$">false</Property>
    <Property Path="$Context/Property[Type='LFX!System.LinkingFramework.DataTable']/QueryString$"><![CDATA[
              SELECT * FROM [LFXSTG].v_Sample_SMS_BIOSComputer E
          ]]>
    </Property>
    <Property Path="$Context/Property[Type='LFX!System.LinkingFramework.DataTable']/CollectionName$">Sample_SMS_Computers_COLLECTION</Property>
    <Property Path="$Context/Property[Type='LFX!System.LinkingFramework.DataTable']/DependOnDataTable$">SCCM_Ext.Sample_vex_GS_COMPUTER_SYSTEM,SCCM_Ext.Sample_vex_R_System</Property>
   </Object>

   <Object Path="$Context/Path[Relationship='LFX!System.LinkingFramework.ConnectorEmbedsTables' SeedRole='Source' TypeConstraint='LFX!System.LinkingFramework.DataTable']$">
    <Property Path="$Context/Property[Type='LFX!System.LinkingFramework.DataTable']/DataName$">Sample_SMS_BIOS_CONSUMER_VIEW</Property>
    <Property Path="$Context/Property[Type='LFX!System.LinkingFramework.DataTable']/WatermarkField$">C.Lfx_Timestamp</Property>
    <Property Path="$Context/Property[Type='LFX!System.LinkingFramework.DataTable']/WatermarkType$">0</Property>
    <Property Path="$Context/Property[Type='LFX!System.LinkingFramework.DataTable']/BatchIdField$">C.Lfx_RowId</Property>
    <Property Path="$Context/Property[Type='LFX!System.LinkingFramework.DataTable']/BatchIdType$">0</Property>
    <Property Path="$Context/Property[Type='LFX!System.LinkingFramework.DataTable']/BatchIdSize$">500</Property>
    <Property Path="$Context/Property[Type='LFX!System.LinkingFramework.DataTable']/UseCache$">False</Property>
    <Property Path="$Context/Property[Type='LFX!System.LinkingFramework.DataTable']/QueryString$"><![CDATA[
            select C.* from [LFXSTG].v_Sample_BIOS C
          ]]>
    </Property>
    <Property Path="$Context/Property[Type='LFX!System.LinkingFramework.DataTable']/CollectionName$">Sample_SMS_BIOS_CONSUMER_COLLECTION</Property>
    <Property Path="$Context/Property[Type='LFX!System.LinkingFramework.DataTable']/DependOnDataTable$">SCCM_Ext.vex_GS_PC_BIOS, Sample_SMS_Computer</Property>
   </Object>

   <Object Path="$Context/Path[Relationship='LFX!System.LinkingFramework.ConnectorEmbedsCollections' SeedRole='Source' TypeConstraint='LFX!System.LinkingFramework.DataCollection']$">
    <Property Path="$Context/Property[Type='LFX!System.LinkingFramework.DataCollection']/DataCollectionName$">Sample_SMS_Computers_COLLECTION</Property>
    <Property Path="$Context/Property[Type='LFX!System.LinkingFramework.DataCollection']/DataTables$">Sample_SMS_Computer</Property>
    <Property Path="$Context/Property[Type='LFX!System.LinkingFramework.DataCollection']/Settings$"><![CDATA[
<TypeName xmlns="https://schemas.microsoft.com/sdm/servicedesk/linking/2005/09">Microsoft.Windows.Computer</TypeName>
<MPName xmlns="https://schemas.microsoft.com/sdm/servicedesk/linking/2005/09">Microsoft.Windows.Library</MPName>
<MPVersion xmlns="https://schemas.microsoft.com/sdm/servicedesk/linking/2005/09">7.0.5229.0</MPVersion>
<MPToken xmlns="https://schemas.microsoft.com/sdm/servicedesk/linking/2005/09">31bf3856ad364e35</MPToken>
]]>
</Property>
   </Object>

   <Object Path="$Context/Path[Relationship='LFX!System.LinkingFramework.ConnectorEmbedsCollections' SeedRole='Source' TypeConstraint='LFX!System.LinkingFramework.DataCollection']$">
    <Property Path="$Context/Property[Type='LFX!System.LinkingFramework.DataCollection']/DataCollectionName$">Sample_SMS_BIOS_CONSUMER_COLLECTION</Property>
    <Property Path="$Context/Property[Type='LFX!System.LinkingFramework.DataCollection']/DataTables$">Sample_SMS_BIOS_CONSUMER_VIEW</Property>
    <Property Path="$Context/Property[Type='LFX!System.LinkingFramework.DataCollection']/Settings$"><![CDATA[
<TypeName xmlns="https://schemas.microsoft.com/sdm/servicedesk/linking/2005/09">HostedCustomClass</TypeName>
<MPName xmlns="https://schemas.microsoft.com/sdm/servicedesk/linking/2005/09">SampleBIOSMP</MPName>
<MPVersion xmlns="https://schemas.microsoft.com/sdm/servicedesk/linking/2005/09">1.0.0.0</MPVersion>
    ]]>
    </Property>
   </Object>
  </ObjectTemplate>
 </Templates>
</ManagementPack>

Další kroky