Instalace Service Manager na jeden počítač (minimální konfigurace)

Důležité

Tato verze Service Manager dosáhla konce podpory. Doporučujeme upgradovat na Service Manager 2022.

Pokud chcete vyhodnotit nástroj System Center – Service Manager a máte k dispozici minimální množství hardwaru, nainstalujte Service Manager na jeden počítač. Ukázková konfigurace s jedním počítačem je znázorněna na obrázku 1. Tato konfigurace nepodporuje produkční prostředí a nejsou k dispozici žádné odhady škálovatelnosti ani výkonu. Protože na stejný počítač nemůžete nainstalovat server pro správu Service Manager i server pro správu datového skladu, pomocí technologie Hyper-V vytvořte virtuální počítač pro hostování serveru pro správu datového skladu.

Pokud chcete nainstalovat Service Manager na jeden počítač, začněte s fyzickým počítačem se systémem Windows Server a technologií Hyper-V a ujistěte se, že je procesor na fyzickém počítači kompatibilní s technologií Hyper-V. Z 8 gigabajtů (GB) paměti RAM na hostitelském počítači se 3 GB používají pro virtuální počítač, který je hostitelem serveru pro správu datového skladu. Ujistěte se, že je na jednotce pevného disku k dispozici alespoň 200 GB volného místa.

Obrázek 1: Instalace s jedním počítačem, ve kterém používáte fyzický počítač se systémem Windows Server a technologií Hyper-V

Snímek obrazovky znázorňující minimální konfiguraci pro Service Manager

Pokud doporučené postupy vaší organizace neumožňují instalaci aplikací na hostiteli Hyper-V, můžete vytvořit druhý virtuální počítač, který bude hostovat server pro správu Service Manager, databázi Service Manager a databáze datového skladu. K instalaci Service Manager do jednoho počítače použijte následující postupy.

Instalace Service Manager

Pokud chcete nainstalovat system Center – Service Manager na jeden počítač, nainstalujete do počítače Service Manager server pro správu, databázi a konzolu. Poté do virtuálního počítače ve stejném počítači nainstalujete datový sklad.

Během instalace budete vyzváni k zadání přihlašovacích údajů pro následující účty:

 • správce skupiny pro správu,

 • Účet portálu Service Manager

 • Účet pracovního postupu

Další informace o oprávněních, která tyto účty vyžadují, najdete v části Účty vyžadované během instalace v průvodci plánováním pro system Center – Service Manager. Než začnete, ujistěte se, že je v počítači nainstalovaný microsoft SQL Server.

Instalace serveru pro správu Service Manager, databáze a konzoly

 1. Přihlaste se k fyzickému počítači pomocí účtu s přihlašovacími údaji správce.

 2. Na instalačním médiu Service Manager poklikejte na soubor Setup.exe.

 3. Na stránce Verze> aplikace Microsoft System Center < vyberte Service Manager server pro správu.

 4. Na stránce Registrace produktu zadejte informace do polí. Do polí Kód Product Key zadejte kód Product Key, který jste dostali s Service Manager, nebo případně vyberte Nainstalovat jako zkušební edici (180denní zkušební verze). Přečtěte si licenční podmínky pro software společnosti Microsoft a v případě potřeby vyberte Přečetl(a) jsem si podmínky licenční smlouvy, rozumím jim a souhlasím s nimi a vyberte Další.

 5. Na stránce Umístění instalace ověřte, že je k dispozici dostatek volného místa na disku, a vyberte Další. V případě potřeby vyberte Procházet a změňte umístění, ve kterém se bude server pro správu Service Manager instalovat.

 6. Na stránce Výsledky kontroly systému se ujistěte, že kontrola předpokladů byla úspěšná nebo alespoň úspěšná s upozorněními, a vyberte Další.

  Pokud nástroj pro kontrolu požadovaných součástí zjistí, že Microsoft Report Viewer Redistributable není nainstalovaný, vyberte Nainstalovat Microsoft Report Viewer Redistributable. Po dokončení průvodce instalací Microsoft Report Viewer Redistributable 2008 (KB971119) znovu vyberte Zkontrolovat požadavky.

 7. Na stránce Konfigurace databáze Service Manager Service Manager zkontroluje aktuální počítač a zjistí, jestli existuje instance SQL Server. Ve výchozím nastavení portál Service Manager při nalezení instance vytvoří novou databázi v existující instanci. Pokud se zobrazí instance, vyberte Další.

  Důležité

  Pokud používáte výchozí kolaci (SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS), zobrazí se upozornění. Podpora více jazyků v Service Manager není možná, pokud používáte výchozí kolaci. Pokud se později rozhodnete podporovat více jazyků pomocí jiné kolace, budete muset přeinstalovat SQL Server. Viz Průvodce plánováním pro system Center – Service Manager.

 8. Na stránce Konfigurace skupiny pro správu Service Manager proveďte tyto kroky:

  1. Do pole Název skupiny pro správu zadejte jedinečný název skupiny pro správu.

   Důležité

   Názvy skupiny pro správu musí být jedinečné. Při nasazování serveru pro správu Service Manager a serveru pro správu datového skladu Service Manager nepoužívejte stejný název skupiny pro správu. Kromě toho nepoužívejte název skupiny pro správu, který se používá pro Operations Manager.

  2. Vyberte Procházet, zadejte uživatelský účet nebo skupinu, které chcete udělit Service Manager přihlašovací údaje správce, a vyberte Další.

 9. Na stránce Konfigurace účtu pro služby Service Manager vyberte Účet domény, zadejte uživatelské jméno, heslo a doménu pro tento účet a vyberte Test Credentials (Otestovat přihlašovací údaje). Jakmile se zobrazí zpráva Přihlašovací údaje byly přijaty , vyberte Další.

 10. Na stránce Konfigurovat účet pracovního postupu Service Manager vyberte Účet domény, zadejte uživatelské jméno, heslo a doménu pro tento účet a pak vyberte TestOvat přihlašovací údaje. Jakmile se zobrazí zpráva Přihlašovací údaje byly přijaty , vyberte Další.

 11. Na stránce Diagnostická data a data o používání uveďte, že dáváte přednost sdílení Service Manager diagnostických dat a dat o používání se společností Microsoft. Jako možnost vyberte Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů pro System Center Service Manager a vyberte Další.

 12. Na stránce Použití služby Microsoft Update k zajištění zabezpečení a aktuály vašeho počítače uveďte, že dáváte přednost používání služby Microsoft Update ke kontrole Service Manager aktualizací. Pokud chcete, aby služba Windows Update vyhledat aktualizace, vyberte Zahájit automatickou aktualizaci v celém počítači. Vyberte Další.

 13. Na stránce Souhrn instalace vyberte Nainstalovat.

 14. Na stránce Instalace byla úspěšně dokončena doporučujeme nechat vybranou možnost Otevřít Průvodce zálohováním nebo obnovením šifrování a vybrat Zavřít. Další informace o zálohování šifrovacího klíče najdete v tématu Dokončení nasazení zálohováním šifrovacího klíče.

Instalace datového skladu

 1. Přihlaste se k virtuálnímu počítači pomocí účtu s přihlašovacími údaji správce.

 2. Na instalačním médiu Service Manager poklikejte na soubor Setup.exe.

 3. Na stránce Verze> aplikace Microsoft System Center < vyberte Service Manager server pro správu datového skladu.

 4. Na stránce Registrace produktu zadejte informace do polí. Do polí Kód Product Key zadejte kód Product Key, který jste dostali s Service Manager, nebo jako alternativu vyberte Nainstalovat jako zkušební edici (180denní zkušební verze). Přečtěte si licenční podmínky pro software společnosti Microsoft a v případě potřeby vyberte Přečetl(a) jsem si podmínky licenční smlouvy, rozumím jim a souhlasím s nimi a vyberte Další.

 5. Na stránce Umístění instalace ověřte, že je k dispozici dostatek volného místa na disku, a vyberte Další. V případě potřeby vyberte Procházet a změňte umístění, ve kterém se bude server pro správu Service Manager datového skladu instalovat.

 6. Na stránce Výsledky kontroly systému se ujistěte, že kontrola předpokladů byla úspěšná nebo alespoň úspěšná s upozorněními, a vyberte Další.

 7. Na stránce Konfigurovat databáze datového skladu zadejte do pole Databázový server název počítače fyzického počítače, který bude hostovat databáze datového skladu, port serveru SQL a název databáze pro všechny tři databáze datového skladu a vyberte Další.

  Důležité

  Pokud používáte výchozí kolaci (SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS), zobrazí se upozornění. Podpora více jazyků v Service Manager není možná, pokud používáte výchozí kolaci. Pokud se později rozhodnete zajistit podporu více jazyků pomocí jiné kolace, je třeba přeinstalovat systém SQL Server. Další informace najdete v tématu Průvodce plánováním pro system Center – Service Manager.

 8. Na stránce Konfigurovat další datová tržiště datového skladu Service Manager zkontroluje aktuální počítač a zjistí, jestli existuje instance SQL Server. Ve výchozím nastavení portál Service Manager při nalezení instance vytvoří novou databázi v existující instanci. Pokud se zobrazí instance, vyberte Další.

 9. Na stránce Konfigurace skupiny pro správu datového skladu proveďte tyto kroky:

  1. Do pole Název skupiny pro správu zadejte jedinečný název skupiny.

   Důležité

   Názvy skupiny pro správu musí být jedinečné. Při nasazování serveru pro správu Service Manager a serveru pro správu datového skladu Service Manager nepoužívejte stejný název skupiny pro správu. Kromě toho nepoužívejte název skupiny pro správu, který se používá pro Operations Manager.

  2. Vyberte Procházet, zadejte uživatelský účet nebo skupinu, které chcete udělit Service Manager přihlašovací údaje správce, a vyberte Další.

 10. Na stránce Konfigurace serveru pro sestavy pro datový sklad Service Manager použije existující počítač, pokud je k dispozici SQL Server Reporting Services (SSRS). Přijměte výchozí hodnoty a vyberte Další.

  Poznámka

 11. Na stránce Konfigurace účtu pro Service Manager služby vyberte účet domény, vyberte Účet domény, zadejte uživatelské jméno, heslo a doménu pro účet a vyberte Test Credentials (Otestovat přihlašovací údaje). Jakmile se zobrazí zpráva Byly přijaty přihlašovací údaje , vyberte Další.

 12. Na stránce Konfigurace účtu pro vytváření sestav zadejte uživatelské jméno, heslo a doménu účtu a vyberte TestOvat přihlašovací údaje. Jakmile se zobrazí zpráva Byly přijaty přihlašovací údaje , vyberte Další.

 13. Na stránce Konfigurace služby Analysis Service pro datové krychle OLAP vyberte Další.

 14. Na stránce Konfigurace přihlašovacích údajů služby Analysis Services vyberte účet domény. vyberte Účet domény; zadejte uživatelské jméno, heslo a doménu pro účet; a vyberte Testovat přihlašovací údaje. Jakmile se zobrazí zpráva Byly přijaty přihlašovací údaje , vyberte Další.

  Poznámka

  Zadaný účet musí mít oprávnění správce v počítači, který je hostitelem služby SSRS.

 15. Na stránce Diagnostic and usage data (Diagnostic and usage data) uveďte, že dáváte přednost sdílení Service Manager diagnostických dat a dat o používání s Microsoftem. Jako možnost vyberte Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů pro System Center Service Manager a vyberte Další.

 16. Na stránce Použití služby Microsoft Update k zajištění zabezpečení a aktuáli vašeho počítače uveďte, že chcete používat službu Microsoft Update ke kontrole aktualizací Service Manager. Pokud chcete služba Windows Update vyhledat aktualizace, vyberte Zahájit automatickou aktualizaci v celém počítači. Vyberte Další.

 17. Na stránce Souhrn instalace vyberte Nainstalovat.

 18. Na stránce Instalace se úspěšně dokončila doporučujeme nechat možnost Otevřít Průvodce zálohováním nebo obnovením šifrování vybranou a vybrat Zavřít. Další informace o zálohování šifrovacího klíče najdete v tématu Dokončení nasazení zálohováním šifrovacího klíče.

Po instalaci postupujte takto:

 1. Zakažte všechny úlohy Data Warehouse. Uděláte to tak, že otevřete prostředí Service Manager a pak spustíte následující příkazy:

  $DW ='DWMS Servername'
  
  Get-scdwjob -Computername $DW | %{disable-scdwjobschedule -Computername $DW -jobname $_.Name}
  
 2. Proveďte požadované změny v následujícím skriptu PowerShellu na základě zobrazení zdrojů dat ve vašem prostředí a pak skript spusťte pomocí zvýšených oprávnění:

  $SSAS_ServerName = "ssas servername" # - to be replaced with Analysis Service instance Name
  
  [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.AnalysisServices")
  $Server = New-Object Microsoft.AnalysisServices.Server
  $Server.Connect($SSAS_ServerName)
  $Databases = $Server.Databases
  $DWASDB = $Databases["DWASDataBase"]
  
  #update DWDatamart dsv. Comment the below 3 commands if DWdatamart dsv is not present 
  
  $DWASDB.DataSourceViews["DwDataMart"].Schema.Tables["OperatingsystemDim"].Columns["PhysicalMemory"].DataType = [decimal] 
  
  $DWASDB.DataSourceViews["DwDataMart"].Schema.Tables["LogicalDiskDim"].Columns["Size"].DataType = [decimal] 
  
  $DWASDB.DataSourceViews["DwDataMart"].Update([Microsoft.AnalysisServices.UpdateOptions]::ExpandFull) 
  
  #update CMDatamart dsv.Comment the below 2 commands if cmdatamart dsv is not present 
  
  $DWASDB.DataSourceViews["CMDataMart"].Schema.Tables["OperatingsystemDim"].Columns["PhysicalMemory"].DataType = [decimal] 
  
  $DWASDB.DataSourceViews["CMDataMart"].Update([Microsoft.AnalysisServices.UpdateOptions]::ExpandFull) 
  
  #update OperatingsystemDim
  $DWASDB.Dimensions["OperatingsystemDim"].Attributes["PhysicalMemory"].KeyColumns[0].DataType = [System.Data.OleDb.OleDbType]::Double 
  
  $DWASDB.Dimensions["OperatingsystemDim"].Update([Microsoft.AnalysisServices.UpdateOptions]::ExpandFull + [Microsoft.AnalysisServices.UpdateOptions]::AlterDependents)
  #update LogicalDiskDim 
  
  $DWASDB.Dimensions["LogicalDiskDim"].Attributes["Size"].KeyColumns[0].DataType = [System.Data.OleDb.OleDbType]::Double 
  
  $DWASDB.Dimensions["LogicalDiskDim"].Update([Microsoft.AnalysisServices.UpdateOptions]::ExpandFull + [Microsoft.AnalysisServices.UpdateOptions]::AlterDependents) 
  
  
 3. Povolte plány úloh spuštěním následujících příkazů:

  $DW ='DWMS Servername'
  
  Get-scdwjob -Computername $DW | %{enable-scdwjobschedule -Computername $DW -jobname $_.Name}
  
 4. Restartujte server pro správu Data Warehouse.

Ověření instalace v jednom počítači

K ověření instalace nástroje System Center v jednom počítači – Service Manager můžete použít následující postupy.

Vyberte požadovanou kartu pro kroky pro ověření instalace:

Pokud chcete ověřit instalaci serveru pro správu Service Manager, postupujte následovně:

 1. Na fyzickém počítači, který je hostitelem serveru pro správu Service Manager, ověřte, že existuje složka Program Files\Microsoft System Center <version>\Service Manager\.

 2. Spusťte services.msc a ověřte, že jsou nainstalované následující služby, že mají stav Spuštěno a že typ spouštění je Automaticky:

  • System Center Data Access,
  • Microsoft Monitoring Agent
  • System Center Management Configuration

Další kroky

Pokud chcete nainstalovat Service Manager na dva počítače, což je užitečný scénář pro testování Service Manager v testovacím prostředí, přečtěte si téma Instalace Service Manager na dva počítače.