Hledání informací v Service Manager

Důležité

Tato verze Service Manager dosáhla konce podpory. Doporučujeme upgradovat na Service Manager 2022.

V Service Manager můžete k vyhledání informací použít funkci vyhledávání v konzole Service Manager. Vyhledávací pole je v pravém horním rohu konzoly Service Manager. Ve výchozím nastavení vyhledávací funkce hledá všechny objekty. Výsledky můžou zahrnovat incidenty, žádosti o změnu, problémy a položky konfigurace počítačů s Windows. Výsledky lze filtrovat pomocí panelu filtru. Pro tyto a také pro následující položky lze rovněž provádět rozšířené vyhledávání:

  • Články znalostní báze

  • Uživatelé domény

  • Ručně prováděné aktivity

Při vyhledávání ve znalostní bázi však budou výsledky obsahovat pouze články znalostní báze.

Při hledání většiny položek v Service Manager vrátí výsledky pouze přesné shody klíčových slov. Pro položky konfigurace počítačů se systémem Windows jsou však vráceny částečné shody. Hledání, která používají zástupné znaky, nejsou podporována.

Pokud vyhledáváte položky a otevřete zobrazení obsahující velký počet položek a zároveň výsledky hledání obsahují více než 5 000 položek, může zobrazení všech výsledků trvat několik minut.

Další kroky