Zřízení souborového serveru se škálováním na více systémů (SOFS) ze samostatných souborových serverů v prostředcích infrastruktury nástroje VMM

Důležité

Tato verze nástroje Virtual Machine Manager (VMM) dosáhla konce podpory. Doporučujeme upgradovat na VMM 2022.

Pokud chcete pomocí nástroje System Center – Virtual Machine Manager (VMM) vytvořit souborový server se škálováním na více systémů (SOFS) ze samostatných souborových serverů spravovaných v prostředcích infrastruktury VMM, postupujte podle pokynů v tomto článku.

  1. V konzole VMM vyberte Prostředky infrastruktury>Vytvořit>cluster souborových serverů.
  2. V průvodci >Vytvořením clusterového souborového serveruObecné zadejte název clusteru, název souborového serveru a v případě potřeby IP adresy.
  1. V části Typ prostředku vyberte možnost pro zřízení počítačů, na kterých už je nainstalovaný Windows Server 2012 R2 nebo novější, a vyplňte podrobnosti.
  1. V části Typ prostředku vyberte možnost zřídit počítače, na kterých je nainstalovaná Windows Server 2016 nebo novější, a vyplňte podrobnosti.
  1. V části Uzly clusteru definujte seznam počítačů, které chcete přidat do clusteru.
  2. Na stránce Souhrn potvrďte nastavení a vyberte Dokončit.

Stav clusteru můžete monitorovat na stránce Úlohy. Po dokončení úlohy zkontrolujte cluster nasouborových serverechúložiště>infrastruktury>.