Přidání názvu vlastní domény do Azure Active Directory

Začátečník
Správce
Azure
Azure Active Directory

Do Azure Active Directory můžete přidat svou vlastní doménu. U doménového registrátora přidáte údaje DNS. Název vlastní domény můžete ověřit přes Azure Portal a nastavit ho jako primární.

Cíle výuky

V tomto modulu získáte poznatky v těchto oblastech:

  • Přidání názvu vlastní domény v Azure Active Directory
  • Identifikace běžných problémů při ověřování názvu vlastní domény

Požadavky

  • Obeznámenost s koncepty správy identit a přístupu v Azure Active Directory
  • Základní znalost konceptů sítí, jako je DNS