Nasazení kontejnerizované aplikace ve službě Azure Kubernetes Service

Začátečník
Solution Architect
Developer
DevOps Engineer
Azure
Azure Kubernetes Service (AKS)
Azure Container Registry

Pomocí deklarativních souborů manifestu můžete rychle nasadit kontejnerizovanou aplikaci hostovanou v Azure Container Services nebo jiném registrátoru do služby Azure Kubernetes Service.

Cíle výuky

V tomto modulu:

  • Vytvořit a nastavit cluster Azure Kubernetes Service
  • Nasadit úlohy Kubernetes pomocí souborů YAML nasazení

Požadavky

  • Předplatné Azure
  • Znalost práce s rozhraním Azure CLI
  • Schopnost vytvořit kontejner Dockeru
  • Znalost práce s portálem Azure Portal
  • Základní znalost platformy Kubernetes a jejích principů