Sledování globální kvality ovzduší pomocí Azure Maps

Začátečník
Developer
Student
Azure Maps
Azure
Azure IoT

Tento modul ukazuje, jak sledovat globální kvalitu ovzduší pomocí webové sady SDK pro Azure Maps a data o znečištění z rozhraní API pro kvalitu ovzduší třetí strany.

Cíle výuky

V tomto modulu:

  • Informace o Azure Maps a webové sadě SDK maps
  • Vytvoření webové stránky pro zobrazení mapy
  • Poznáte GeoJSON
  • Získejte měření kvality ovzduší z rozhraní API a převeďte je na GeoJSON.
  • Vykreslení měření kvality ovzduší na mapě

Požadavky

  • Znalost jazyka Python na úrovni začátečníka
  • Zkušenosti s používáním editoru Visual Studio Code na úrovni začátečníka
  • Nainstalovaný Python 3.6 nebo novější a dostupný v cestě k vašemu prostředí
  • Nainstalovaný nástroj Visual Studio Code
  • Nainstalované rozšíření Pythonu pro Visual Studio Code

Tyto požadavky můžete splnit tak, že dokončíte nastavení vývojového prostředí Pythonu pro začátečníky pomocí editoru Visual Studio Code.