Zálohování a obnovení databáze Azure SQL

Začátečník
Architekt řešení
Azure
Spravovaná instance SQL
SQL Database

Zálohování a obnovení zajišťuje ochranu dat ve vaší databázi Azure SQL a zotavení ze ztráty nebo poškození dat.

Cíle výuky

V tomto modulu získáte poznatky v těchto oblastech:

  • Konfigurace zálohování a uchovávání databáze Azure SQL Database
  • Obnovení databáze Azure SQL

Požadavky

  • Základní znalost služby Azure SQL Database
  • Základní znalost Azure PowerShellu