Vytvoření základní cloudové nativní služby pomocí PostgreSQL a Node.js

Středně pokročilý
Správce
Vývojář
Architekt řešení
Student
Azure
Database for PostgreSQL

Vytvořte základní službu, která se skládá z webové služby založené na Express.js s Microsoft Azure Database for PostgreSQL, která poskytuje trvalé úložiště dat a spravuje ji front-endovou webovou aplikací pro správu Next.js.

Cíle výuky

V tomto modulu:

  • Seznamte se s konceptem služby v kontextu aplikací nativních pro cloud
  • Nastavení základní služby
  • Rozšíření architektury služeb
  • Implementace Azure Database for PostgreSQL
  • Připojení Node.js Express k Azure Database for PostgreSQL
  • Nastavení webové aplikace pro správu Next.js

Požadavky

  • Základní znalost cloud computingu
  • Základní znalost Azure
  • Základní znalost programovacích konceptů