Provedení transformace bez kódu ve velkém s využitím služby Azure Data Factory nebo kanálu Azure Synapse

Začátečník
Data Engineer
Data Scientist
Azure Data Factory
Azure Synapse Analytics

V tomto modulu se dozvíte, jak provádět běžné aktivity transformace a čištění dat ve službě Azure Data Factory bez použití kódu.

Cíle výuky

 • Úvod
 • Vysvětlení metod transformace služby Data Factory
 • Popis typů transformace služby Data Factory
 • Použití toku dat mapování služby Data Factory
 • Ladění toku dat mapování
 • Použití transformace dat služby Data Factory
 • Použití výpočetních transformací ve službě Data Factory
 • Integrace balíčků služby SQL Server Integration Services v rámci služby Data Factory
 • Prověrka znalostí
 • Souhrn

Požadavky

Student by měl mít tyto schopnosti:

 • Přihlášení k webu Azure Portal
 • Vysvětlení a vytvoření skupin prostředků
 • Popis základních komponent služby Azure Data Factory
 • Ingestování dat do služby Azure Data Factory pomocí aktivity kopírování