Kombinování výsledků dotazu s operátory sady

Pokročilý
Data Analyst
Data Engineer
Data Scientist
Database Administrator
Developer
Solution Architect
Student
Azure SQL Database
Azure SQL Managed Instance
SQL Server on Azure Virtual Machines
Azure SQL Server on Virtual Machines
SQL Server

Zjistěte, jak pomocí jazyka Transact-SQL zkombinovat výsledky dotazů.

Cíle výuky

Po dokončení tohoto modulu dokážete:

  • Použijte operátor UNION.
  • Použijte operátory INTERSECT a EXCEPT.
  • Použijte operátor APPLY.

Požadavky

Před zahájením tohoto modulu byste měli mít zkušenosti s používáním dotazů Jazyka Transact-SQL k načtení a filtrování dat z tabulky v databázi.