Průběžné ověřování a testování důležitých úloh

Pokročilý
Administrator
Solution Architect
DevOps Engineer
Network Engineer
Security Engineer
Azure DevOps
Azure Load Testing

Chcete vědět o potenciálních problémech a být připraveni reagovat, aby vaše úlohy zůstaly funkční, i když dojde k selhání. Zjistěte, jak v rámci kanálů kontinuální integrace a průběžného nasazování (CI/CD) současně nastavit automatizované testy pomocí služby Azure Load Testing a Azure Chaos Studio.

Cíle výuky

Na konci tohoto modulu budete umět:

  • Identifikujte toky uživatelů a systémové toky aplikace jako základ pro definování zátěžových testů a experimentů s chaosem.
  • Vytvořte standardní hodnoty pro zátěžové testy s očekávanými prahovými hodnotami pro systémové komponenty, jednotlivé toky uživatelů a celkové řešení.
  • Identifikujte potenciální scénáře selhání pro systémové komponenty jako vodítko pro navrhování experimentů s chaosem.
  • Navrhněte automatizovaný proces pro průběžné ověřování v kanálu CI/CD.

Požadavky

  • Dokončili jste předchozí modul o modelování stavu.
  • Dobře rozumíte principům návrhu a oblastem návrhu důležitých úloh v azure Well-Architected Framework.
  • Máte předplatné Azure.
  • Máte organizaci a projekt Azure DevOps.