Vytváření prostředků Azure pomocí šablon Azure Resource Manageru

Pokročilý
Administrator
Developer
DevOps Engineer
Security Engineer
Security Operations Analyst
Service Adoption Specialist
Solution Architect
Technology Manager
Azure
Azure Artifacts
Azure Boards
Azure Cloud Services
Azure DevOps
Azure Pipelines
Azure Repos
Azure Test Plans
GitHub

Tento modul zkoumá šablony Azure Resource Manageru a jejich komponenty a podrobně popisuje závislosti a modularizované šablony s tajnými kódy.

Cíle výuky

V tomto modulu:

  • Vytváření prostředků Azure pomocí šablon Azure Resource Manageru
  • Vysvětlení šablon a komponent šablon Azure Resource Manageru
  • Správa závislostí a tajných kódů v šablonách
  • Uspořádání a modularizace šablon

Požadavky

Nic