Vytváření a využívání služeb Azure AI

Středně pokročilý
AI Engineer
Developer
Student
Azure AI services

Služby Azure AI umožňují vývojářům snadno přidávat do svých aplikací funkce AI. Naučte se vytvářet a využívat tyto služby.

Cíle výuky

Po dokončení tohoto modulu budete umět:

  • Vytvořte prostředky služeb Azure AI v předplatném Azure.
  • Identifikujte koncové body, klíče a umístění potřebné k využívání prostředku služeb Azure AI.
  • K využívání služeb Azure AI použijte rozhraní REST API a sadu SDK.

Požadavky

Před zahájením tohoto modulu byste měli mít:

  • Zkušenosti se zřizováním a správou služeb Azure na webu Azure Portal
  • Znalost jazyka C# nebo Pythonu