Vytvoření první aplikace Azure AI speech to text

Začátečník
Developer
AI Engineer
Azure
Azure AI services
Azure AI Speech
Azure CLIs

Služby Azure AI od Microsoftu poskytují vývojářům rozhraní API k vytváření aplikací, které využívají řeč v Azure na textové funkce. V tomto modulu se dozvíte, jak pomocí služeb Azure AI vytvořit řeč na textovou aplikaci, která převede ukázkový soubor WAVE na text.

Cíle výuky

V tomto modulu:

  • Vytvořte účet služeb Azure AI.
  • Vytvořte aplikaci příkazového řádku, která k převodu řeči na text používá rozpoznávání s jedním snímkem.
  • Vytvořte aplikaci příkazového řádku, která k převodu řeči na text používá průběžné rozpoznávání.

Požadavky

  • Základní znalost vývojových nástrojů