Vytvoření prvního textu služby Azure AI pro řeč

Začátečník
Developer
AI Engineer
Azure
Azure CLIs
Azure AI services
Azure AI Speech

Služby Azure AI od Microsoftu poskytují vývojářům rozhraní API k vytváření aplikací, které využívají výhod textu v Azure na řečové funkce. V tomto modulu se naučíte používat služby Azure AI k vytvoření textové aplikace pro řeč, která k vytváření zvukových souborů používá prostý text i jazyk SSML (Speech Synthesis Markup Language).

Cíle výuky

V tomto modulu:

  • Vytvořte účet služeb Azure AI.
  • Vytvořte aplikaci příkazového řádku, která převede text na řeč.
  • Vytvořte aplikaci příkazového řádku, která převede SSML na řeč.

Požadavky

  • Základní znalost vývojových nástrojů