Přidání rozhodovací logiky do kódu pomocí příkazů if, else a else if v jazyce C#

Začátečník
Developer
Higher Education Educator
K-12 Educator
Student
.NET
Visual Studio Code

Naučte se rozvětvovat cestu provádění kódu vyhodnocením logických výrazů.

Cíle výuky

V tomto modulu:

  • Napište kód, který vyhodnotí podmínky pomocí příkazů if, else a else if.
  • Sestavovat logické výrazy pro vyhodnocení podmínky
  • Kombinovat logické výrazy pomocí logických operátorů
  • Vnořovat bloky kódu do jiných bloků kódu

Požadavky

  • Zkušenosti s deklarací, inicializací, nastavením a načítáním proměnných pomocí datového typu int.
  • Zkušenosti s tiskem zpráv do výstupu pomocí Console.WriteLine().
  • Zkušenosti s interpolací řetězců pro kombinování proměnných do literálových řetězců
  • Zkušenosti s prací se třídou System.Random ke generování náhodných čísel