Použití funkce časového měřítka DAX v modelech Power BI Desktopu

Středně pokročilý
Data Analyst
App Maker
Power BI
Microsoft Power Platform

Na konci tohoto modulu se dozvíte o významu časového měřítka a o tom, jak do modelu přidat výpočty DAX s časovou sadou.

Cíle výuky

V tomto modulu:

  • Definice časového měřítka
  • Použití běžných funkcí časového měřítka v jazyce DAX
  • Vytváření užitečných analytických výpočtů

Požadavky

Měli byste mít zkušenost s vytvářením modelů v Microsoft Power BI Desktopu a s navrhováním rozložení sestav Power BI. Také byste měli vědět, jak vytvářet míry DAX (Data Analysis Expressions) a jak pracovat s funkcemi iterátoru a kontextem filtru.