Zápis vzorců jazyka DAX pro modely Power BI Desktopu

Středně pokročilý
App Maker
Data Analyst
Power BI
Microsoft Power Platform

V tomto modulu se dozvíte, jak psát vzorce DAX, kterými vytvoříte počítané tabulky, počítané sloupce a míry. Ty se pro různé typy výpočtů modelů liší. Také se dozvíte, jak psát vzorce DAX složené z výrazů, které používají funkce, operátory, odkazy na objekty modelů, konstanty a proměnné.

Cíle výuky

Na konci tohoto modulu budete umět:

  • Popsat různé typy výpočtů jazyka DAX
  • Psát vzorce jazyka DAX
  • Popsat datové typy jazyka DAX
  • Pracovat s funkcemi jazyka DAX
  • Používat operátory jazyka DAX
  • Používat proměnné jazyka DAX

Požadavky

Vyzkoušejte si vytváření modelů v Microsoft Power BI Desktopu a navrhování rozložení sestav Power BI