Nasazení modelů Azure Databricks v Azure Machine Learning

Středně pokročilý
Odborník na datové vědy
Databricks

Azure Databricks můžete použít k trénování modelů strojového učení a nasazení trénovaných modelů v Azure Machine Learning koncových bodech.

Cíle výuky

Po dokončení modulu budete schopni:

  • Popis aspektů nasazení modelu
  • Plánování koncových bodů nasazení Azure Machine Learning
  • Nasazení modelu do Azure Machine Learning
  • Řešení potíží s nasazením modelu

Požadavky

Než začnete tento modul, měli byste být obeznámeni s používáním Pythonu k trénování modelů strojového učení v Azure Databricks.