Nasazení modelu do dávkového koncového bodu

Začátečník
Data Scientist
Azure Machine Learning

Naučte se nasazovat modely do dávkového koncového bodu. Při vyvolání dávkového koncového bodu aktivujete úlohu dávkového bodování.

Cíle výuky

V tomto modulu:

  • Vytvořte dávkový koncový bod.
  • Nasaďte model MLflow do dávkového koncového bodu.
  • Nasazení vlastního modelu do dávkového koncového bodu
  • Vyvolání dávkových koncových bodů