Popis základních komponent architektury Azure

Začátečník
Administrator
Developer
DevOps Engineer
Solution Architect
Azure

Tento modul vysvětluje základní součásti infrastruktury Microsoft Azure. Dozvíte se o fyzické infrastruktuře, o tom, jak se prostředky spravují, a budete mít možnost vytvořit prostředek Azure.

Cíle výuky

Po dokončení tohoto modulu budete schopni:

  • Popis oblastí Azure, párů oblastí a suverénních oblastí
  • Popsat Zóny dostupnosti
  • Popis datacenter Azure
  • Popis prostředků Azure a skupin prostředků
  • Popis předplatných
  • Popis skupin pro správu
  • Popis hierarchie skupin prostředků, předplatných a skupin pro správu

Požadavky

  • Základní znalost termínů a konceptů IT