Návrh víceklientských aplikací SaaS pomocí služby Azure Cosmos DB for PostgreSQL

Středně pokročilý
Developer
Azure
Azure Cosmos DB

Azure Cosmos DB for PostgreSQL poskytuje výkonnou datovou platformu pro víceklientské aplikace typu software jako služba (SaaS). Od instance s jedním uzlem je možné horizontálně škálovat víceklientovou databázi na více uzlů distribuovaného clusteru až 20 serverů, aby splňovala požadavky na růst tenanta.

Cíle výuky

V tomto modulu:

  • Připravte tabulky, které jsou v databázi s jedním uzlem pro distribuci.
  • Přechod z databáze s jedním uzlem na databázi s více uzly pomocí služby Azure Cosmos DB for PostgreSQL
  • Distribuce víceklientských tabulek s minimálním dopadem na aplikaci
  • Monitorujte využití víceklientských databází pomocí služby Azure Cosmos DB for PostgreSQL.

Požadavky

  • Základní znalost relačních databází, včetně vytváření a aktualizace tabulek, vytváření indexů a dotazování tabulek
  • Zprostředkující znalost konceptů distribuovaných databází, jako je výběr distribučního sloupce, horizontální dělení, kolokace tabulek a typy tabulek.