Prozkoumejte autonomní inteligenci

Začátečník
Business User
Azure
Project Bonsai

V tomto modulu se seznámíte s několika technologiemi umělé inteligence, jako je strojové učení, hluboké učení a hluboké zpětnovazební učení, které jsou součástí strojového učení. Kromě toho se seznámíte se silnými stránkami autonomní inteligence, kdy nejlépe využít tyto technologie a jejich omezení a kdy je automatizované inteligentní metody můžou podporovat.

Cíle výuky

V tomto modulu:

  • Popis strojového učení pro pokročilé vnímání jako klíčové součásti strojového učení pro systémy autonomní inteligence
  • Popis hlubokého zpětnovazebního učení pro rozhodování podobného člověku jako klíčovou komponentu strojového učení pro autonomní inteligentní systémy
  • Vyhodnoťte výhody a omezení strojového učení a hlubokého zpětnovazebního učení při použití ve strojové výuce pro autonomní inteligentní systémy.

Vytvořeno ve spolupráci s Oxfordskou univerzitou – Ajit Jaokar Artificial Intelligence: Cloud and Edge Implementations course

Požadavky

Základní znalost automatizované inteligence