Úvod do Azure DevOps

Začátečník
DevOps Engineer
Administrator
Developer
Solution Architect
Azure DevOps

Zjistěte, co Je (a co není) DevOps, a zjistěte, jak začít s Azure DevOps.

Cíle výuky

Po dokončení tohoto modulu budete umět:

  • Zjistěte, co odděluje vysoce výkonné a málo výkonné.
  • Seznam služeb, které Azure DevOps poskytuje
  • Vytvoření organizace Azure DevOps

Požadavky

Žádné