Prověrka znalostí

Dokončeno

Pro každou z otázek vyberte nejlepší odpověď. Pak vyberte, že chcete zkontrolovat odpovědi.

Prověřte si své znalosti

1.

Která z následujících možností je nejjednodušší způsob vytvoření přípravného prostředí pro webovou aplikaci Azure?

2.

Která z následujících možností popisuje funkci příznaku funkce?

3.

Která z následujících možností není vzorem nasazení, který umožňuje pomalu zvýšit provoz na novější verzi webu?