Úvod do Azure Communication Services

Začátečník
Developer
Solution Architect
Business Analyst
Business Owner
Administrator
Azure
Azure Communication Services

Seznamte se s klíčovými produkty a službami, které vám pomůžou vytvářet komunikační aplikace v Azure pomocí komunikačních služeb.

Cíle výuky

V tomto modulu:

  • Popis klíčových produktů a služeb v rámci Azure Communication Services
  • Uveďte několik vhodných scénářů, se kterými může pomoct služba Azure Communication Services.
  • Vyhodnoťte, jestli je pro vás služba Azure Communication Services správná.

Požadavky

  • Měli byste být obeznámeni se základními koncepty a terminologií výpočetní techniky.
  • Znalost základních konceptů komunikace a telefonie, jako jsou SMS, volání, chat atd.
  • Znalost cloud computingu je užitečná, ale nikoli nezbytná.