Identifikace základních komponent Microsoft Power Platform

Začátečník
Business Analyst
Business User
Microsoft Power Platform

Seznamte se s některými klíčovými prvky, které jsou součástí vytváření řešení Microsoft Power Platform.

Cíle výuky

V tomto modulu:

  • Prozkoumejte různé dostupné možnosti správy Power Platform.
  • Popis zabezpečení a zásad správného řízení v Power Platform
  • Prozkoumejte Microsoft Dataverse a zjistěte, jak ho používat k vytváření obchodních řešení.
  • Prozkoumejte konektory Power Platform.

Požadavky

Žádné