Úvod do principů DevOps pro strojové učení

Začátečník
Data Scientist
Azure DevOps
Azure Machine Learning
GitHub

Seznamte se s principy a nástroji DevOps, které jsou relevantní pro úlohy MLOps.

Cíle výuky

V tomto modulu se naučíte:

  • Proč je DevOps užitečný pro projekty strojového učení.
  • Které principy DevOps je možné použít na projekty strojového učení.
  • Připojení Azure DevOps a GitHubu ke službě Azure Machine Učení

Požadavky

Znalost strojového učení a služby Azure Machine Učení