Kontrola znalostí

Dokončeno
1.

Který nástroj můžete použít k agilnímu plánování při práci s Azure DevOps?

2.

Která aktivita může být součástí kontinuální integrace?