Souhrn

Dokončeno

Co jste se naučili v tomto modulu:

  • Proč je DevOps užitečný pro projekty strojového učení
  • Které principy DevOps je možné použít u projektů strojového učení.
  • Jak propojit Azure DevOps a GitHub se službou Azure Machine Learning

Přehled prostředků