Správa změn kódu Bicep pomocí Gitu

Středně pokročilý
Developer
Azure

Sledujte změny kódu Bicep a zobrazte historii souborů, které jste změnili. Větve můžete použít k vývoji více verzí kódu najednou. Publikujte úložiště pro podporu spolupráce.

Cíle výuky

Po dokončení tohoto modulu budete umět:

  • Vysvětlení výhod správy verzí a Gitu
  • Potvrzení šablon Bicep do úložiště Git a zobrazení historie změn
  • Vytvoření a sloučení větve
  • Publikování úložiště Git na GitHubu nebo Azure Repos, abyste mohli spolupracovat s ostatními

Požadavky

Měli byste být obeznámeni s vytvářením základních šablon Bicep, včetně modulů.

Abyste mohli postupovat podle cvičení v modulu, budete potřebovat místně nainstalovaný Visual Studio Code.