Migrace místních databází MongoDB do služby Cosmos DB

Středně pokročilý
Data Engineer
Azure Cosmos DB

Naučíte se demonstrovat výhody a procesy pro přesun databáze MongoDB do rozhraní API služby Azure Cosmos DB pro MongoDB.

Cíle výuky

V tomto modulu:

  • Uveďte výhody migrace databáze MongoDB do služby Azure Cosmos DB.
  • Naplánujte migraci MongoDB do Cosmos DB.
  • Vysvětlete kroky k provedení migrace.
  • Uveďte kroky po migraci pro připojení aplikace a optimalizaci databáze.

Požadavky

  • Znalost systémů pro správu databází MongoDB, včetně vývoje aplikací pro tyto systémy, správy, zálohování a postupů obnovení, jako je import, export a zálohování/obnovení.
  • Znalost základních konceptů Azure a zkušenosti s používáním portálu Azure Portal.