Úvod do moderních analýz pomocí Excelu a Power BI

Začátečník
Business User
Business Analyst
Microsoft Power Platform
Power BI

Zjistěte, jak Microsoft Office 365/Microsoft Excel 2016+ v kombinaci s Microsoft Power Query, datovým modelem, Power BI Desktop a služba Power BI společně poskytovat moderní analytické funkce Microsoftu.

Cíle výuky

V tomto modulu získáte poznatky v těchto oblastech:

  • Seznamte se s moderními analýzami.
  • Seznamte se s výhodami sady moderních analytických technologií Microsoftu. Včetně Office 365/Excel 2016+, Power Query, datového modelu, Power BI Desktop a služba Power BI.
  • Seznamte se s ekosystémem moderní analýzy a rolemi lidí ve vaší organizaci, kteří používají tyto technologie.
  • Nainstalujte a aktualizujte moderní analytické aplikace.

Požadavky

Office 365/Excel 2016+