Nasazení do několika prostředí Azure pomocí funkcí šablony JSON ARM

Začátečník
Administrator
Developer
Solution Architect
Azure
Azure Resource Manager
Azure Storage Accounts

Pomocí funkcí, proměnných, značek a souborů parametrů šablony Azure Resource Manageru můžete spravovat několik nasazení prostředí Azure.

Cíle výuky

V tomto modulu získáte poznatky v těchto oblastech:

  • Vytvoření výrazu pro jedinečnou hodnotu pomocí funkcí šablony ARM
  • Opětovné použití výrazu jeho uložením do proměnné šablony ARM
  • Organizace a sledování nasazených prostředků Azure pomocí značek prostředků
  • Správa více parametrů nasazení pomocí souborů parametrů šablony ARM

Požadavky