Optimalizace výkonu a nákladů s využitím Azure Disk Storage

Středně pokročilý
Administrator
Developer
DevOps Engineer
Data Engineer
Solution Architect
Azure
Azure Storage Accounts
Azure Disk Storage

Azure Disk Storage nabízí řadu typů disků a možností, které můžete využít k optimalizaci výkonu a nákladů aplikace v konkrétních scénářích. V tomto modulu se dozvíte více o tom, jak funguje výkon disků, a seznámíte se s možnostmi azure Disk Storage a možnostmi škálování výkonu.

Cíle výuky

V tomto modulu se dozvíte více o:

  • Typy disků, které jsou k dispozici v Azure.
  • Jak funguje výkon disku.
  • Možnosti škálování výkonu.

Požadavky

  • Základní znalost Azure Disk Storage
  • Základní znalost virtuálních počítačů Azure
  • Zkušenosti s používáním Azure Portal