Ladění hyperparametrů s využitím služby Azure Machine Učení

Začátečník
Data Scientist
Azure Machine Learning

Naučte se provádět ladění hyperparametrů pomocí úlohy uklidit v Učení Azure Machine.

Cíle výuky

V tomto modulu:

  • Definujte vyhledávací prostor hyperparametrů.
  • Konfigurace vzorkování hyperparametrů
  • Vyberte zásadu předčasného ukončení.
  • Spusťte úlohu úklidu.

Požadavky

Nic