Zajištění zásad správného řízení v prostředí Power BI

Středně pokročilý
Administrator
Microsoft Power Platform
Power BI

Zásady správného řízení Power BI jsou sada pravidel, předpisů a zásad, které definují a zajišťují efektivní, řízené a cenné fungování prostředí BI. V tomto modulu se seznámíte se základními komponentami a postupy potřebnými k řízení tenanta Power BI.

Cíle výuky

V tomto modulu získáte poznatky v těchto oblastech:

  • Definování klíčových komponent efektivního modelu zásad správného řízení BI
  • Popis klíčových prvků souvisejících se zásadami správného řízení dat
  • Konfigurace, nasazení a správa prvků strategie zásad správného řízení BI
  • Nastavení nápovědy a podpory BI

Požadavky

Znalost Power BI a postupů zásad správného řízení v prostředí BI