Vysvětlení role správce Power BI

Středně pokročilý
Administrator
Microsoft Power Platform
Power BI

Správa Power BI je správa nastavení pro celou organizaci – nastavení, která řídí, jak Power BI funguje. Uživatelé s přiřazenými rolemi správců konfigurují, monitorují a zřizují prostředky organizace. Tento modul poskytuje přehled rolí, úloh a nástrojů pro správu, které vám pomůžou začít.

Cíle výuky

V tomto modulu získáte poznatky v těchto oblastech:

  • Popis klíčových komponent a možností Power BI
  • Rozlišení různých rolí správce Power BI
  • Identifikace typických úloh prováděných správci Power BI
  • Identifikace typických nástrojů používaných správci Power BI

Požadavky

Před zahájením tohoto modulu doporučujeme absolvovat studijní program Řídicí panel za den .