Rozšíření dosahu Power BI

Středně pokročilý
Administrator
Microsoft Power Platform
Power BI

Dosah Power BI můžete rozšířit sdílením sestav mimo prostředí Power BI. Sestavy můžete publikovat na veřejném internetu, vkládat sestavy do Microsoft Teams nebo PowerApps a umísťovat sestavy BI do webové části SharePointu Online. K dispozici je také speciální verze služba Power BI s názvem Microsoft Power BI Embedded (PBIE), která vývojářům aplikací umožňuje vkládat do svých aplikací plně interaktivní sestavy, aniž by museli vytvářet vlastní vizualizace dat a ovládací prvky od nuly.

Cíle výuky

Na konci tohoto modulu budete umět:

  • Popište různé scénáře vkládání, které umožňují rozšířit dosah Power BI.
  • Vysvětlení možností přizpůsobení řešení Power BI pro vývojáře
  • Naučte se zřizovat a optimalizovat kapacitu Power BI Embedded a vytvářet a nasazovat toky dat.
  • Vytváření vlastních aplikací šablon řešení Power BI

Požadavky

  • Znalost Power BI a postupů zásad správného řízení v prostředí BI 
  • Před zahájením tohoto modulu doporučujeme absolvovat studijní program Řídicí panel za den.