Vytváření výpočtů Power BI pro uživatele Tableau

Začátečník
Business User
App Maker
Microsoft Power Platform
Power BI

Tento modul poskytuje pokyny k konceptům výpočtů Power BI a k vytváření a úpravám výpočtů.

Cíle výuky

V tomto modulu získáte poznatky v těchto oblastech:

  • Vytvářejte a aplikujte počítané sloupce, míry a počítané tabulky v Power BI pomocí jazyka DAX (Data Analysis Expressions).
  • Porozumíte důležitosti kontextu ve výpočtech Power BI.
  • Identifikujte rozdíly a podobnosti mezi koncepty výpočtů Tableau a Power BI.

Požadavky

Přístup k služba Power BI, znalost Tableau, pochopení konceptů Tableau pro střední až pokročilé výpočty, výrazy úrovně podrobností (LOD) a členitost.