Optimalizace výkonu Power BI pro uživatele Tableau

Začátečník
Podnikový uživatel
Tvůrce aplikací
Microsoft Power Platform
Power BI

Tento modul obsahuje pokyny k vytváření a údržbě optimalizovaných řešení Microsoft Power BI: modelů, funkcí, výpočtů a vizuálů.

Cíle výuky

V tomto modulu získáte poznatky v těchto oblastech:

  • Vylepšení aktualizace modelu a funkce
  • Seznamte se s tím, jak je důležité odebrat nadbytečná a nepotřebná pole.
  • Identifikujte kroky pro vylepšení vizuálu.
  • Vylepšete výpočty modelů.

Požadavky

  • Přístup ke službě Power BI
  • Znalost Tableau
  • Znalost klíčových konceptů Tableau, jako jsou aktualizace dat, výpočty a vytváření vizualizací