Rozpoznávání a syntetizace řeči pomocí Azure AI Speech

Středně pokročilý
AI Engineer
Developer
Solution Architect
Student
Azure
Sady Azure SDK

Naučte se rozpoznávat a syntetizovat řeč pomocí Azure AI Speech.

Cíle výuky

V tomto modulu se naučíte:

  • Pochopit principy rozpoznávání a syntézy řeči
  • Naučte se používat Azure AI Speech.

Požadavky

Znalost práce s portálem Azure Portal